بخش برق
1396/12/28 17:02:50
از سوي وزير نيرو صورت گرفت:
ابلاغ نظامنامه بازنگري شده استانداردهاي صنعت برق
نظامنامه بازنگري شده استانداردهاي صنعت برق کشور، از سوي وزير نيرو ابلاغ شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون) با توجه به تغيير ساختار در صنعت برق کشور، به منظور مديريت يکپارچه استانداردهاي مورد نياز اين صنعت، ‌نظامنامه بازنگري شده استانداردهاي صنعت برق تدوين و از سوي وزير نيرو ابلاغ شده است.
لازم به ذکر است، پیش از این دفتر استانداردهاي فني مهندسي اجتماعي و زيست محيطي وظيفه اين امر را بر عهده داشت که با تغيير ساختار، اين امر با مشکلاتي مواجه شده بود. از ويژگي‌هاي نظامنامه بازنگري شده استانداردهاي صنعت برق مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
ساختار؛ دفاتر حوزه ستادي شامل دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع برق و همچنين دفتر راهبري و نظارت بر توليد برق به عنوان ارکان ستادي وزارت نيرو بوده و زير مجموعه اين ساختار کميته‌هاي تصويب و کارشناسي بودند که وظيفه بررسي استانداردها و تاثير آنها را به عهده دارند تشکيل مي‌شود. استانداردهاي مورد نياز با توجه به نيازهاي شرکت‌هاي مادر تخصصي و همچنين ساتبا به دبيرخانه که در پژوهشگاه نيرو مستقر مي‌باشد ارسال مي‌گردد و در چرخه گردش کار قرار مي‌گيرد.
در اين نظامنامه مراحل انتخاب، تدوين، بازنگري، الحاقيه، نيازسنجي، تدوين استاندارد و نظارت عاليه بر آن پيشنهاد شده و داراي ساختار يکپارچه است. همچنین استانداردهاي مورد نياز صنعت برق شامل استانداردهاي بخش توليد، انتقال، توزيع و همچنين برخي استانداردهاي مرتبط با انرژي‌هاي تجديد پذير مي باشد.
از طرفی مراکز آموزشي وزارت نيرو اقدامات مرتبط با برگزاري و اجراي دوره‌هاي آموزشي مرتبط با استانداردها را بر عهده خواهند داشت و تمامي استانداردها بعد از طي مراحل فرآيند تصويب، از طريق معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
نظامنامه بازنگري شده استانداردهاي صنعت برق در تاريخ 26 اسفندماه جاري از سوي وزير نيرو به تمامي معاونت‌ها و دفاتر مستقل حوزه ستادي وزارت نيرو، شرکت‌هاي مادر تخصصي، ساتبا و شرکت‌هاي تابعه، وابسته و همچنين مراکز و موسسات آموزشي و پژوهشي وزارت نيرو ابلاغ شده و از همان تاريخ اجرا خواهد شد
  • خبرنگار: علی اکبر ذاکری
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر