بخش هدفمندي يارانه ها
1396/12/27 13:57:03
توسط مدیر امور کلات تشریح شد؛
طرح‌های ابتکاری امور کلات برای تامین آب کمی و کیفی مشترکان و تعیین دقیق هدررفت آب
مدیر امور آب و فاضلاب کلات ضمن تشریح وضعیت منابع تامین آب این شهرستان مرزی از فقر حاکم بر شهرستان به عنوان یک چالش اجتماعی در وصول مطالبات آبفا نام برد.
مدیر امور آب و فاضلاب کلات ضمن تشریح وضعیت منابع تامین آب این شهرستان مرزی، محرومیت و شرایط اقلیمی، تپوگرافی، کمبود اعتبار و رشد منفی جمعیت در شهرستان کلات را مورد اشاره قرار داد و افزود: سنگی بودن جنس زمین در کلات هزینه حفر و اجرای شبکه‌های آب را افزایش داده و این در حالی است که فرسودگی 40 درصد شبکه توزیع و انتقال آب شهرستان نیازمند نوسازی و بهسازی است که با روند تخصیص منابع مالی تحقق این مهم سال ها به درازا خواهد کشید.
وی قدمت شبکه توزیع و انتقال آب کلات را بیش از 50 سال اعلام کرد و از ارائه درخواست و پیگیری ایجاد کمیته تعرفه مناطق مرزی به شورای شهر و فرمانداری به نمایندگان استان خراسان رضوی خبر داد تا با پیگیری مجمع نمایندگان از طریق طرح در صحن مجلس و وزارت نیرو ردیف اعتباری خاص برای بهبود وضعیت شبکه و تاسیسات آب رسانی شهرستان کلات لحاظ شود.
وی سپس اززاوین به عنوان دومین شهر شهرستان کلات نام برد که از سه محله زاوین سفلی – زاوین علیا و محمد آباد تشکیل شده و در سال 86 از آبفای روستایی به آبفای شهری استان تحویل شد.
مدیر آبفای کلات رفع مشکل تامین آب شهر زاوین و کنتورگذاری منطقه محمد آباد بعد از 8 سال از تحویل این منطقه به آبفای شهری را مورد اشاره قرار داد و متذکر شد: یکی از چالش های باقیمانده از سال تحویل گیری این شهر، عدم کنتور گذاری منطقه محمد آباد زاوین بود که علاوه بر مشکل  تامین آب شهر زاوین به حقوق سایر شهروندان که آب بهائ مصرفی پرداخت می کردند اجحاف می شد با این حال این مهم با هماهنگی دادستانی و مصوبه آبفای استان و هماهنگی فرمانداری و مسولین شهرستان و پیگیری های امور و با وجود تنگناهای مالی به سرانجام رسید و افزایش 20 درصدی درآمد در شهر زاوین را باعث شد.
رضایی در ادامه به بیان اقدامات فنی و مهندسی و بعضا ابتکاری آبفای کلات در کاهش هدررفت آب شهر 10هزار نفری کلات پرداخت و با بیان اینکه از مجموع چهار حلقه چاه تامین کننده آب شرب مشترکان، چاه‌های شماره 3و 4 عمقی بین 10تا15متردارند که با مشکل هوا گرفتگی مواجه می‌شدند، افزود: از آن جا که این موضوع  بر روی رقم واقعی هدررفت آب تاثیر داشت آبفای کلات با استفاده ازروش "توزین" به حل مشکل پرداخت به این صورت که با هدایت آب به مخزن تانکر و اندازه گیری وزن آن در قبل و بعد از آبگیری و مقایسه اعداد وزنی و حجمی (کنتور) رقم صحیح برداشت آب به دست آمد و عدد دقیق هدررفت آب مشخص شد.
وی با بیان به اینکه  میزان هدررفت دقیق آب با استفاده از این روش ساده 26درصد تعیین شد در حالیکه پیش از این 37درصد بود ، به اقدام دیگر این امور در رفع مشکل خوردگی کف فیلترهای تصفیه خانه آب شهر"زاوین" اشاره کرد که باعث فرار سیلیس و خروج تصفیه خانه از مدار بهره‌برداری می‌شد.     
رضایی خاطر نشان کرد: یک مشاوربرای رفع این مشکل پیشنهاد یک میلیارد و 200میلیون ریال را  داد که علاوه بر آن، می بایستی تصفیه‌خانه برای مدتی از مدار خارج می شد ولی با طرح ابتکاری امور نه تنها شبکه توزیع بی‌آب نشد بلکه 700 میلیون ریال هم صرفه‌جویی بعمل آمد.
وی از این روش به عنوان یک اقدام در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی نام برد که در دو فازتوسط امور کلات  طراحی و اجرا شد و درصد مطلوبیت آب نیز از 70 درصد به 95 درصد افزایش یافت.
وی با طرح این موضوع که در گذشته به دلیل پرورش ماهی در سد زاوین آب این منبع دچار طعم و بو شده بود و بعد از مکاتبات و جمع آوری ماهی توسط آب منطقه ای همچنان مشکل بو و طعم در فصل تابستان وجود دارد گفت: این مشکل هم با طرح ابتکاری ایجاد واحد کربن فعال و ابداع کیسه های "زیپ دار" با هدف سهولت کار و ماندگاری بیشتر در برابر شستشو دوره‌ای کربن فعال مرتفع و با مدیریت تامین و توزیع آب معضل قطع مکرر آب در شهر چهار هزار و 500 نفری زاوین هم به کلی منتفی شد.

  • خبرنگار: علیرضا صنعت‌نگار
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر