بخش آب
1396/12/23 10:21:37
صدور سند مالکیت برای 42 هکتار از اراضی بستر رودخانه ارداک
مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از "صدور سند مالکیت برای42 هکتار اراضی بستر رودخانه ارداک در شاخه تلغور به نام دولت" خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون)، "سیدحمید میر قاسمی" با اشاره به اینکه بازگشایی و ساماندهی رودخانه ارداک در بالادست سد ارداک به طول 21 کیلومتر انجام شده است گفت: پس از بازگشایی اراضی بستر رودخانه ها، برای تثبیت مالکیت دولت بر رودخانه ها و مسیل ها و جلوگیری از تصرف آن ها و پیشگیری از هرگونه زمین خواری سند مالکیت برای این اراضی به نام دولت و به نمایندگی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی اخذ گردید. با اخذ این سند تا کنون برای 85 هکتار از اراضی بستر رودخانه ارداک سند مالکیت به نام دولت صادر شده است.
میرقاسمی در ادامه بیان داشت: علاوه بر اخذ سند برای رودخانه ها و مسیل ها، نقشه های حد بستر و حریم رودخانه ها برای جانمایی در بانک اطلاعات کاداستر به منظور پیشگیری از صدور سند برای اشخاص به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ارسال می گردد.
همچنین "مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی" اعلام کرد: برای اراضی بستر رودخانه های استان تا کنون42 فقره سند با مجموع مساحت 1307 هکتار به نام دولت به نمایندگی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی سند مالکیت صادر شده است.
وی ضمن اشاره به بند 264 مجموعه بخش نامه های ثبتی که «قبول ثبت بستر رودخانه ها از اشخاص اکیدا ممنوع است»؛ بر رعایت ماده 13 آیین نامه بستر و حریم رودخانه ها تاکید کرد؛ طبق این ماده «وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها و همچنین سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرح های مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها و برکه های طبیعی را استعلام نمایند».
میرقاسمی تصریح کرد: هر نوع تصرف در بستر و حریم رودخانه منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است و متخلفان از ماده 13 آئین نامه مذکور طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد.
وی همچنین خواستار جلوگیری از ثبت و صدور سند اراضی بستر رودخانه برای اشخاص از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک شد.


  • خبرنگار: سمانه کفاش زاده
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر