بخش آب
1396/10/18 15:02:02
تشکیل کمیته بحران و مدیریت خشکسالی در سازمان آب و برق خوزستان
با توجه به کاهش کم سابقه بارندگی، ورودی کم آب به سدهای استان خوزستان و تشدید پدیده خشکسالی در تمامی حوضه های آبریز، کمیته بحران و مدیریت خشکسالی در سازمان آب و برق خوزستان تشکیل شد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، معاون مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان، با اعلام خبر تشکیل جلسه اضطراری کمیته بحران و مدیریت خشکسالی سال آبی جاری اظهار کرد: تصمیمات مهمی در خصوص هماهنگی، رصد شرایط و اقدامات تعدیل دهنده در حوضه منابع آب و رودخانه‌ها گرفته شد.
 "هوشنگ حسونی زاده" گفت: اگر چه از گذشته جلسات هماهنگی بین معاونت های درگیر در حوضه آب برگزار می شد لیکن کاهش کم سابقه ورودی های آب به مخازن سدهای استان تا پایان فصل پاییز سال آبی جاری، شرایط خاص و بحرانی را موجب شده که نیازمند اقدامات ویژه است.
حسونی زاده افزود: تصمیمات گرفته شده در چهار محور  برنامه ریزی منابع و مصارف آب، نیروگاهی و پایداری سدها، آبرسانی و کنترل و حفاظت رودخانه ها می باشد که در هر کدام از محور های مذکور اقدامات خاص با زمان‌بندی مشخص اجرا در دستور کار قرار گرفت.
معاونت مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب سازمان هدف تشکیل این کمیته ویژه را هم سویی اقدامات، هم افزایی و استفاده از توان فنی همه بخش های درگیر در آب برای تعدیل اثرات خشکسالی شدید رخداده دانست.
وی ابراز امیدواری کرد که این تلاش ها منجر به کاهش تبعات خشکسالی در حیطه فعالیت سازمان آب و برق خوزستان شده و در نتیجه  فشار کمتری بر کشاورزان و مردم شریف استان خوزستان وارد شود.
شایان ذکر است در جلسه مذکور معاونت های توسعه و بهره برداری سد و نیروگاه ها به همراه معاونت های آبرسانی و حفاظت و بهره برداری از منابع آبی و متخصصان و مدیران فنی بخش های مرتبط حضور داشته و این جلسات هر هفته با دستور کار بررسی و تاثیر اقدامات تا پایان شرایط بحرانی تشکیل می شوند.

  • خبرنگار: حمید ثریانی/ دبیر خبر
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر