بخش برق
1396/10/16 14:43:00
مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان اعلام کرد:
بارگیری 70 درصدی نیمی از پست‌های انتقال برق استان گیلان در پیک تابستان
مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان گفت: شرایط بارگیری شبکه انتقال در پیک تابستان سال 96 نشان می‌دهد که از 13 پست انتقال منصوبه و در حال بهره‌برداری در سطح استان گیلان، هفت پست بالای 70 درصد بارگیری شده‌اند.


مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان گفت: شرایط بارگیری شبکه انتقال در پیک تابستان سال 96 نشان می‌دهد که از 13 پست انتقال منصوبه و در حال بهره‌برداری در سطح استان گیلان، هفت پست بالای 70 درصد بارگیری شده‌اند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو(پاون)، عظیم بلبل‌آبادی با اشاره به وضعیت استان گیلان و وضعیت نیروگاه های استان و میزان تولیدشان گفت: استان گیلان در درصد نسبت بار پیک همزمان به مجموع ظرفیت ترانس های فوق توزیع در سال 95 بعد از استانهای خوزستان، مازندران و تهران رتبه چهارم را دارد.
وي افزود: همچنین از نظر میزان ظرفیت اختصاص یافته از ترانسفورماتورهای فوق توزیع به هر مشترک توزیع با 2 کیلووات ظرفیت برای هر مشترک، استان گیلان در ردیف سوم قرار دارد.
بلبل‌آبادی تصريح کرد: به عبارتی اگر تمام مشترکین استان گیلان بطور همزمان 2 کیلووات انرژی برق مصرف کنند تمام ترانسفورماتورهای فوق توزیع فول بار خواهند بود.
مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان گفت: شرایط بارگیری شبکه انتقال در پیک تابستان سال 96 نشان می دهد که از 13 پست انتقال منصوبه و در حال بهره برداری در سطح استان گیلان، 7 پست بالای 70 درصد بارگیری شده اند.
وي ادامه داد: همچنین شرایط بارگیری شبکه فوق توزیع در پیک تابستان سال 96 نشان می دهد که از 19 پستی که در شهر رشت و اطراف آن وظیفه تامین انرژی مرکز استان را عهده دار هستند، 13 پست بالای 70 درصد بارگیری شده اند.
بلبل آبادي خاطرنشان کرد: در مرکز استان از بابت فوق توزیع دچار پرباری خطوط و پست های فوق توزیع هستیم. شرایط بارگیری شبکه فوق توزیع غرب استان در پیک تابستان سال 96 نشان می دهد که از 17 پست فوق توزیع، 10 پست بالای 70 درصد بارگیری شده اند.
وي ادامه داد: شرایط بارگیری شبکه فوق توزیع شرق استان در پیک تابستان سال 96 نشان می دهد که از 14 پست، 6 پست بالای 70 درصد بارگیری شده اند. شرایط بارگیری شبکه فوق توزیع جنوب استان در پیک تابستان سال 96 نشان می دهد که از 4 پست، 1 پست بالای 70 درصد بارگیری شده اند. این وضعیت بیانگر پرباری پست های گیلان است که اگر سرمایه گزاری در این بخش اتفاق نیفتد شرایط به مراتب حادتر و مشکل تر خواهد بود.
  • خبرنگار: حسين اميدخواه
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر