بخش آب و فاضلاب
1396/10/08 02:13:00
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد:
پرونده شبکه‌های فاضلاب مشهد در برنامه توسعه ششم بسته می‌شود
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد با بیان ابنکه بیش از 65 درصد شبکه شهر مشهد تحت پوشش شبکه فاضلاب است، گفت: عزم ما بر این است که بتوانیم در برنامه ششم توسعه تقریبا پرونده شبکه‌های فاضلاب شهر مشهد را ببندیم.


مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد با بیان ابنکه بیش از 65 درصد شبکه شهر مشهد تحت پوشش شبکه فاضلاب است، گفت: عزم ما بر این است که بتوانیم در برنامه ششم توسعه تقریبا پرونده شبکه‌های فاضلاب شهر مشهد را ببندیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون)، سیدعلیرضا طباطبایی با اشاره به گذر موفق شرکت آب و فاضلاب مشهد از تابستان گرم امسال، افزود: در این راستا برخی فعالیت‌هایی را الزام به اجرا داشتیم و در اسرع وقت و تمام و کمال به انجام رساندیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد در ادامه به بیان اقدامات این شرکت در سال جاری پرداخت و گفت: از ابندای سال تاکنون در حوزه اصلاح شبکه آب حدود 57 کیلومتر شبکه و در بحث خطوط انتقال نیز تاکنون 12 کیلومتر شبکه خط انتقال اجرا شده است.
طباطبایی ادامه داد: عزم ما بر این است که بتوانیم در برنامه ششم توسعه تقریبا پرونده شبکه‌های فاضلاب شهر مشهد را ببندیم که هم رویکرد ما مسائل بهداشتی است و هم از منظر تامین آب، جایگزینی آن با تصفیه فاضلاب مدنظر می‌باشد.
وی در پاسخ به این سوال که چند درصد شهر مشهد تحت پوشش شبکه فاضلاب است گفت: بیش از 65 درصد شبکه شهر مشهد تحت پوشش شبکه فاضلاب است که از متوسط کشوری چیزی حدود 20 درصد بیشتر است.
  • خبرنگار: مصطفی فاطمیان
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر