بخش اخبار بين الملل وزارت نيرو
1396/08/26 14:04:23
با حضور وزیر نیروی ایران؛
نخستین نشست شورای آب کشورهای اسلامی در ترکیه برگزار شد
  • خبرنگار: رسول صادقی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد