بخش برق
1396/08/24 10:18:53
مديركل نظارت برتوزيع توانير:
مشكل برق سرپل ذهاب حل شد/تمركز گروه هاي عملياتي براي برقدار كردن روستاهاي باقي مانده
هم اكنون برق همه شهر سرپل ذهاب وصل شده و نزديك به 40 درصد روستاها نيز برقدار هستند اما مشكل اصلي برق نيست بلكه تخريب زيرساخت هاي اصلي زندگي در مناطق زلزله زده است.

هم اكنون برق همه شهر سرپل ذهاب وصل شده و نزديك به 40 درصد روستاها نيز برقدار هستند اما مشكل اصلي برق نيست بلكه تخريب زيرساخت هاي اصلي زندگي در مناطق زلزله زده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو(پاون)؛ «مسعود صادقي»مديركل نظارت برتوزيع توانير تاكيد كرد: در شهر سرپل ذهاب تنها وصل برق خانه هايي كه دچار تخريب شديدي شده اند امكان پذير نشده است.
صادقي در خصوص وضعيت برق روستاهاي زلزله زده نيز با بيان اين كه برق نزديك به 40 درصد روستاها متصل شده است، خاطرنشان كرد: از امروز تمركز گروه هاي عملياتي براي رفع مشكل برقي روستاها خواهد بود.
به گفته مديركل نظارت برتوزيع توانير ، اولويت درروستاها، وصل برق مراكز آبي خواهد بود.
صادقي خاطرنشان كرد: با توجه به برنامه ريزي صورت گرفته، امروز برق بخش زيادي از روستاها وصل مي شود .
وي با بيان اين كه متاسفانه در روستاها ميزان تخريب بسيار زياد است اضافه كرد: اين تخريب ها به گونه اي است كه گاهي با تخريب صد درصدي مواجه هستيم و همين كار گروه هاي عمليات برق را دشوارتر مي كند زيرا بايد منتظر آواربرداري براي انجام عمليات برقرساني باشند.
اين مدير برقي كه ازنخستين روز پس از زمين لرزه در كرمانشاه مستقر شده است تاكيد كرد: برق تامين است اما مشكل اصلي در تخريب زيرساخت هاي اصلي زندگي در شهر و روستاست كه اميدواريم با همت همه دستگاه ها اين مشكلات حل شود.
برپايه اين گزارش، در نخستين روز پس از زمين لرزه، مهندس كردي مديرعامل توانير به همراه مديران بخش انتقال، توزيع و روابط عمومي شركت در مناطق زلزله زده حضور يافت و از نزديك نظارت و فرماندهي برعمليات برقرساني را برعهده گرفت.

  • خبرنگار: روح‌الله حمیدیان
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر