بخش آب
1396/08/22 11:42:32
قائم مقام وزير نيرو در پنجمين کنفرانس جامع مديريت و مهندسي سيلاب مطرح کرد:
25 درصد شهرهاي کشور در مقابل سيل آسيب پذير هستند / لزوم وجود يک امدادگر در هر خانوار ايراني
قائم مقام وزير نيرو در پنجمين کنفرانس جامع مديريت و مهندسي سيلاب گفت: 25 درصد شهرهاي کشور در مقابل سيل آسيب پذير هستند.

قائم مقام وزير نيرو در پنجمين کنفرانس جامع مديريت و مهندسي سيلاب گفت: 25 درصد شهرهاي کشور در مقابل سيل آسيب پذير هستند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون) مهندس " ستار محمودي " قائم مقام وزير نيرو صبح امروز(دوشنبه) در پنجمين کنفرانس جامع مديريت و مهندسي سيلاب در ساختمان مرکزي راه آهن،  با بيان اينکه همواره در کشور ميزبان حوادثي هستيم که وقوع برخي از آنها طبيعي و برخي ديگر به دليل دخالت بشر در طبيعت است، افزود: وقوع سيلاب در طول ادوار گذشته همواره در طبيعت وجود داشته ولي در برخي موارد که انسان ها در تغيير طبيعت نقش داشته اند، سبب خسارات مالي و جاني بسيار در مناطق مختلف شده است.
وي با بيان اينکه در زمان حاضر حدود 1400 شهر بزرگ و کوچک در کشور وجود دارد که 25 درصد آنها تحت تاثير خسارات ناشي از سيلاب هستند، افزود: وقوع سيلاب طبيعي بايستي به گونه اي مديريت شود تا بتواند راه خود را به راحتي بازيابد ولي زماني که انسانها در مسير سيلاب اقدام به ساخت موانعي چون ديوار، پل و غيره مي کنند، طبيعي است که شرايط تغيير کرده و سيلاب به سمت شهرها و روستاها سرازير شده و خسارات جبران ناپذيري را بوجود مي آورد.
محمودي با بيان اينکه آحاد مردم بايستي آموزش هاي مقابله با بحران را فرا گيرند، اظهار داشت: وجود يک نفر امدادگر در هر خانواده ايراني ضروري است و مي تواند در زمان وقوع حوادث طبيعي به کاهش ميزان خسارات جاني کمک موثري کند.
وي در ادامه افزود: برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها و تغيير مسير رودخانه سبب بروز خسارات شديدي در زمان وقوع سيلاب مي شود.
قائم مقام وزير نيرو با بيان اينکه در نيم قرن اخير جمعيت جهان 2.5 برابر شده ولي رشد اقتصادي تا 7.5 برابر و نياز به مصرف آب و غذا تا 3 برابر افزايش يافته است، افزود: اين موارد سبب وارد کردن حجمه زيادي به کره زمين شده که در قالب برخي طرح ها از جمله فرسايش خاک، انتشارگازهاي گلخانه اي و از بين رفتن پوشش گياهي مشاهده مي شود و اثرات سيل را نيز مخرب تر مي کند.
 وي با اشاره به اينکه وقوع 200 سيل در سال هاي گذشته بيش از 700 ميليارد تومان خسارت به کشور وارد کرده است، افزود: هرچه آگاهي مردم بيشتر شود، کمک هاي مردمي بيشتر شده و برگزاري اين همايش ها به منظور پيشگيري و افزايش آمادگي سبب کاهش خسارات مالي و جاني خواهد شد.
ستار محمودي در ادامه با بيان اينکه آموزش همگاني، ايجاد سيستم هاي هشداردهنده در پهنه هاي خطرساز، ايجاد سازه هايي مانند سد ها مي توانند در کاهش تاثيرات مخرب سيل نقش بسزايي را فراهم کنند، افزود: سدها در زمان وقوع سيل بخوبي به وظيفه خود عمل کرده اند بطوريکه اگر سد دز احداث نشده بود، در زمان وقوع سيل خوزستان، شهر اهواز بطور کامل منهدم مي شد.
وي در ادامه با اشاره به اينکه چنانچه در زمان وقوع سيلاب، فرماندهي واحدي بر منطقه حکمفرما باشد و مديريت بحران بخوبي انجام گيرد، اظهار داشت: همکاري مناسب شهرداري ها، استانداري ها، وزارت راه و شهرسازي با وزارت نيرو مي تواند در کاهش اثرات مخرب سيل بسيار موثر باشد.
قائم مقام وزير نيرو با اشاره به اينکه وزارت نيرو مسئوليت حريم بستر رودخانه ها را با تعامل و همکاري و استفاده از علم روز و مشارکت با سازمان هاي محلي به عهده دارد، افزود: وزارت نيرو بايستي وظيفه تقابل بيشتري داشته باشد تا در زمان وقوع تخطي از قانون، بتواند با کمک قوه قضائيه با متخاطي برخورد قانوني داشته باشد.
وي با بيان اينکه تمام دانشگاه ها و مراکز علمي و پژوهشي در بخش سازه هاي آبي و آب هاي سطحي و زيرزميني با وزارت نيرو همکاري منسجم دارند، افزود: موسسه تحقيقات آب داراي دانش انباشته اي برگرفته از تجربيات دانشگاهي است که همه روزه ميزان بارش هاي کشور، محدوده جغرافيايي، حجم روان آب ها و هشدارهاي مورد نياز را به وزارت نيرو و جامعه انتقال مي دهد و در کنار مدل هاي علمي، از وجود مدل هاي تجربي نيز استفاده موثري دارد.
 
 

  • خبرنگار: علی اکبر ذاکری
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر