بخش آب و فاضلاب
1396/08/21 13:33:57
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان عنوان کرد:
آبرسانی به ساکنان حاشیه شهرهای استان کردستان
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان گفت: 85 درصد هزینه‌های تأمین، تصفیه و انتقال آب به نواحی منفصل شهری در شهرهای استان از سوی شرکت پرداخت می‌شود و 15 درصد مابقی از مردم ساکن در این نقاط دریافت می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان گفت: 85 درصد هزینه‌های تأمین، تصفیه و انتقال آب به نواحی منفصل شهری در شهرهای استان از سوی شرکت پرداخت می‌شود و 15 درصد مابقی از مردم ساکن در این نقاط دریافت می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، "محمدحسین محمدی" با بیان این مطلب گفت: شرکت آبفا کردستان همواره نسبت به ارائه خدمات شایسته به شهروندان تلاش می‌کند و در راستای ماده 11 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب و به دلیل سکونت بخش مهمی از مردم در حاشیه شهرها ضمن آنکه خود را مکلف به رعایت ضوابط و آئین نامه‌ها و مقررات می دانیم، می‌کوشیم تا خدمات خود را در دو حوزه آب و فاضلاب به ساکنان و شهروندان نقاط موسوم به حاشیه در شهرهای استان تعمیم دهیم.
وی پیرامون نرخ واگذاری انشعابات و آب بها گفت: در این زمینه هرگونه افزایش یا کاهش قیمت‌ها بر اساس ضوابط و دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت نیرو انجام می‌گیرد.
وی در ادامه با اشاره به تصویب قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در مجلس شورای اسلامی در خردادماه جاری و ابلاغ آن گفت: قانونگذاران به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به جمیع جهات، خدمات موقتی در این حوزه‌ها به ساخت و سازهای غیرمجاز ارائه شود و در مقابل ادارات ذیربط از جمله شهرداری‌ها نیز مکلف‌اند طی 3 سال این قبیل ساخت وسازها را تعیین تکلیف کنند.
گفتنی است قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در راستای اجرای اصل یکصدوبیست وسوم قانون اساسی در تاریخ 10 خرداد 96 در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأئید شورای نگهبان، جهت اجرا ابلاغ شده است.
همچنین طبق ماده 11 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب، با توجه به رشد جمعیت شهرها و نیاز به توسعه تأسیسات و توجه به این
موضوع که حقوق اشتراک و انشعاب دریافتی از مشترکین جدید و همچنین میزان سرمایه گذاری‌های دولت در امر توسعه تأسیسات آب و فاضلاب تکافوی میزان سرمایه گذاری لازم جهت گسترش تأسیسات را نمی‌نماید، اجازه داده می‌شود، مبلغی وصول و صرف هزینه‌های سرمایه گذاری شود.
سهم هزینه سرمایه گذاری تأسیسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهرک‌های جدید و همچنین تفکیکی‌های داخل شهرها بر اساس تعداد واحدها اعم از مسکونی یا غیرمسکونی که از طریق دستگاه‌ها و یا سازمان‌های ذیربط طبق تعرفه تأیید شده توسط وزارت نیرو پرداخت خواهد شد.
  • خبرنگار: ادریس شریفی
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر