بخش انرژي
1396/08/09 15:39:59
برگزاری کارگاه تخصصی امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی در پژوهشگاه نیرو
همزمان با برگزاری سی و دومین کنفرانس بین‌المللی برق کارگاه آموزشی یک روزه "امنیت سیستم های کنترل صنعتی" با حضور پررنگ مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف صنعت برق برگزار گردید.

همزمان با برگزاری سی و دومین کنفرانس بین‌المللی برق  کارگاه آموزشی یک روزه "امنیت سیستم های کنترل صنعتی" با حضور پررنگ مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف صنعت برق برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)؛ پس از شناخت ویروس استاکس نت و تبعات آن در دنیا، اهمیت سیستم‌های کنترل صنعتی و زیرساخت‌های حیاتی از جمله صنعت برق بیش از پیش مشخص گردید. از آنجا که ایران نیز مرکز توجهات بین المللی است و همواره هدف حملات کشورهای متخاصم بوده است، در اسناد بالا دستی و برنامه های توسعه توجه ویژه‌ای به بحث امنیت سیستم های کنترل صنعتی شده است.

در این راستا، مرکز توسعه فناوری های امنیت ICT و تجهیزات صنعت برق پژوهشگاه نیرو، پروژه تدوین سند راهبردی و نقشه راه امنیت اطلاعات و ارتباطات صنعت برق را انجام داده و سند راهبردی مربوطه را تدوین نموده است. در این سند، پروژه های اجرایی به صورت کلی در قالب هفت طرح اصلی مشخص شده است که یکی از این طرح ها، طرح پایه علمی، آموزشی و ترویجی است. در قالب این طرح و در راستای توسعه دانش و فرهنگ‌سازی، کارگاه آموزشی یک روزه "امنیت سیستم های کنترل صنعتی" با حضور پررنگ مدیران و کارشناسان حوزه‌های مختلف صنعت برق در حاشیه سی و دومین کنفرانس بین‌المللی برق برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی، راههای توسعه فرهنگ امنیت مطرح شده و روش‌های توسعه همکاری با شرکت کنندگان حوزه های مختلف صنعت برق تعیین گردید. هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی بیشتر شرکت کنندگان  با مباحث امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی، به منظور هموار نمودن مسیر ارتقاء امنیت صنعت برق بود.
  • خبرنگار: خدیجه محمدی
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر