بخش آب
1396/07/23 10:20:48
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه ای گلستان عنوان کرد:
کاهش 78 درصدی روان‌آب در رودخانه شاخص استان‌های گلستان
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای گلستان از کاهش 53 تا 78 درصدی روان‌آب در رودخانه‌های شاخص گلستان در سال آبی 96-95 یعنی از ابتدای مهر 1395 لغایت شهریور 1396 خبر داد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای گلستان از کاهش 53 تا 78 درصدی روان‌آب در رودخانه‌های شاخص گلستان در سال آبی 96-95 یعنی از ابتدای مهر 1395 لغایت شهریور 1396 خبر داد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، "سیدمحسن حسینی" اظهار کرد: از اول مهر ۱۳۹۵ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ در استان گلستان بر مبنای ایستگاه‌های شرکت آب منطقه ای مقدار بارندگی تجمعی متوسط در استان ۳۸۴ میلی متر بود که نسبت به آمار بلند مدت که ۴۸۶ میلی متر است، کاهش ۲۱ درصدی نشان می‌دهد.
وی افزود: میزان بارندگی در گرگانرود ۱۹ درصد کاهش نسبت به بلند مدت، اترک سفلی 22 درصد کاهش نسبت به بلند مدت، قره سو 35 درصد کاهش نسبت به بلند مدت، نکارود علیا 45 درصد و خلیج گرگان 37 درصد کاهش نسبت به بلند مدت را نشان می‌دهد.
حسینی بیان کرد: متوسط دمای اندازه گیری شده در ایستگاه معرف دشت نیم درجه افزایش را نسبت به متوسط بلند مدت نشان می‌دهد.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه ای گلستان بیان کرد: میزان تبخیر در ایستگاه معرف دشت 1421 میلیمتر اتفاق افتاد، که نسبت به آمار بلند مدت که 1337 میلی متر است افزایش 6 درصدی را نشان می‌دهد.
حسینی افزود: ذخیره آبخوان‌های استان در انتهای شهریور ماه حدود ۲۲۶ میلیون متر مکعب (حدود ۱۸ درصد) کاهش را نسبت به آمار دوره بلندمدت نشان می‌دهد.
  • خبرنگار: معصومه لولایی
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر