بخش آب
1396/07/17 11:58:36
کاهش 17 درصدی بارش‌های خراسان رضوی/ افت روان آب‌های استان در سال آبی گذشته
مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‎ای خراسان رضوی، گفت: از ابتدای مهر 95 تا پایان شهریورماه 96 متوسط بارندگی استان 181.5 میلی متر بوده که نسبت به سال قبل حدود 17 درصد و نسبت به متوسط دوره سی و دوساله حدود 10 درصد کاهش داشته است.


مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقهای خراسان رضوی، گفت: از ابتدای مهر 95 تا پایان شهریورماه 96 متوسط بارندگی استان 181.5 میلی متر بوده که نسبت به سال قبل حدود 17 درصد و نسبت به متوسط دوره سی و دوساله حدود 10 درصد کاهش داشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون)، احمد قندهاری با اعلام این مطلب افزود: براساس آمار و اطلاعات دفتر مطالعات پایه منابع آب این شرکت و سازمان هواشناسی استان از آغاز مهر 95 تا پایان شهریورماه 96 متوسط بارندگی استان 181.5 میلی متر بوده که نسبت به سال قبل حدود 17 درصد و نسبت به متوسط دوره سی و دوساله حدود 10 درصد کاهش داشته است.
وی درخصوص گزارش بارندگی ماه اخیر گفت: میانگین بارندگی استان در شهریورماه 96 حدود 1.0 میلیمتر بوده که نسبت به سال قبل حدود 37 درصد و نسبت به میانگین درازمدت (دوره سی و دوساله) 84 درصد کاهش داشته است.
قندهاری با اشاره به کاهش حدود 33 درصدی حجم رواناب استان در سال آبی 96 - 95 نسبت به میانگین درازمدت و بر اساس شاخص SDI گفت: 49 درصد سطح استان در وضعیت خشکسالی ملایم قرار دارد و بقیه مناطق در وضعیت خشکسالی متوسط، شدید و بسیار شدید هستند و تنها دو درصد سطح استان فاقد خشکسالی می‌باشد.
وی تصریح کرد: این گزارش براساس اطلاعات حاصل از آمار 35 ایستگاه باران سنجی، 20 ایستگاه هیدرومتری شرکت آب منطقهای خراسان رضوی و 13 ایستگاه باران سنجی اداره هواشناسی استان در سال آبی 96 - 95 تهیه شده است.
  • خبرنگار: سمانه کفاش زاده
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد