بخش آب
1396/07/15 14:11:22
براي نيمه اول مهرماه گزارش شد:
7.2 ميليمتر بارش در 15 روز آغازین سال آبی/ 5 میلی‌متر بارندگی در دو روز پایانی هفته گذشته
ارتفاع کل ريزش هاي جوي از اول مهر تا 15 مهر سال آبي جاري به 7.2 ميليمتر رسيد.

حجم بارش‌های کشور در 15 روز آغازین سال آبی جاری (اول مهرماه) به 7.2 ميليمتر رسيد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)؛ بارش‌های خوب در روزهای پایانی هفته گذشته باعث شد که ارتفاع کل ريزش‌هاي جوي در دو هفته نخست امسال یعنی از اول مهر تا 15 مهر سال جاري به 7.2 ميليمتر برسد که 5 میلی‌متر از این بارش‌ها در دو روز اتفاق افتاد.

اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت (2.7 ميليمتر) 166.7 درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته ( 2.1 ميليمتر) 242.9 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
حجم بارش کشور از اول مهر تا پايان 15 مهرماه جاري معادل 11 ميليارد و 866 ميليون مترمكعب بوده است.
بر اساس اين گزارش، حوضه آبريز اصلي درياي خزر شاهد بيشترين ميزان بارش ها 55.2 ميليمتر بوده و پس از آن حوضه آبريز اصلي درياچه اروميه شاهد 7.8 و حوضه هاي آبريز اصلي فلات مرکزي و قره قوم هر يک شاهد 1.8 ميليمتر بارندگي بوده اند.
اين گزارش در ادامه اعلام مي کند که بيشترين بارش ها مربوط به ايستگاه رامسر- صفارود در استان مازندران به ميزان 505 ميليمتر بوده است.
برپايه اين گزارش، از ابتداي مهرماه تا 15 مهرماه سال آبي جاري حوضه آبريز خزر در مجموع از 55.2 ميليمتر بارش برخوردار بوده که اين ميزان بارش در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته 16 ميليمتر، 245 درصد و در مقايسه با متوسط دراز مدت 16.2 ميليمتر، 240.7 درصد افزايش را نشان مي دهد.
گفتني است، ميزان بارش در حوضه هاي آبريز اصلي خليج فارس و درياي عمان و مرزي شرق صفر اعلام شده است.
 
  • خبرنگار: علی اکبر ذاکری
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد