بخش آب
1396/07/12 15:42:09
وضعیت حوضه‌های آبریز کشور در سال آبی گذشته؛
بارش منفي در 4 حوضه آبريز اصلي کشور/ بيشترين کاهش در حوضه مرزي شرق
در سال 96-95 در 4 حوضه از 6 حوضه آبريز اصلي کشور ميزان بارش ها منفي بوده است.

ميزان بارش های 4 حوضه از 6 حوضه آبريز اصلي کشور در سال 96-95 منفي ثبت شده است.
به‌گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نيرو (پاون)، آخرين گزارش به ثبت رسيده از سوي شرکت مديريت منابع آب ايران در سال 96-95 حاکي از آن است که در 4 حوضه از 6 حوضه آبريز اصلي کشور ميزان بارش ها منفي بوده است.

اين گزارش مي افزايد: از ميان 6 حوضه آبريز اصلي کشور، بارش در حوضه آبريز درياچه اروميه در سال آبي 96-95 در مجموع 37 درصد، حوضه آبريز مرزي شرق 35 درصد، حوضه آبريز درياي خزر 34 درصد و حوضه آبريز قره قوم 29 درصد کاهش داشته است.
حوضه هاي آبريز خليج فارس و درياي عمان  و فلات مرکزي ‌در مجموع از شرايط بهتري برخوردار بودند به طوريکه حوضه خليج فارس و درياي عمان در مجموع 2 درصد و حوضه فلات مرکزي 20 درصد افزايش بارش داشته اند.
بر اساس اين گزارش تمامي 7 حوضه آبريز فرعي درياي خزر شامل: ارس، تالش- مرداب انزلي، سفيدرود بزرگ، رودخانه هاي بين سفيد رود، هراز و قره سو، قره سود وگرگان، اترک ، 4 حوضه فرعي خليج فارس شامل : مرزي، کرخه، کارون بزرگ، جراحي و زهره، 2 حوضه فرعي فلات مرکزي شامل: کوير لوت و کوير مرکزي، ‌تمامي 3 حوزه فرعي مرزي شرق شامل : پترگان خواف، هامون هيرمند، هامون مشکيل، حوضه آبريز قره قوم و حوضه درياچه اروميه با کاهش بارش بين 1تا 45 درصد مواجه بوده اند.
اين گزارش مي افزايد، در سال آبي 96-95 بيشترين کاهش بارش در حوضه آبريز فرعي هامون هيرمند متعلق به حوضه اصلي مرزي شرق با 58 درصد و کمترين بارش در حوضه آبريز فرعي کوير مرکزي متعلق به حوضه آبريز اصلي فلات مرکزي با یک درصد به ثبت شده است.
در برخي از حوضه هاي آبريز فرعي مانند رودخانه هاي بلوچستان، کل مهران و کوير ابرقو- سيرجان به ترتيب با 168و 104 و 94 درصد افزايش بارش نسبت به سال گذشته مواجه بوده اند.
اين گزارش اشاره دارد که برخي از حوضه هاي فرعي همچون حله رود ميزان درصد اختلاف بارندگي سال 96- 95 در مقايسه با سال گذشته تغييري نداشته است.  
  • خبرنگار: علی اکبر ذاکری
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد