بخش آب
1396/07/03 11:28:00
اصلاح كشت در اراضي شبكه شمالي دشت ميناب اجرایی می‌شود
اصلاح کشت در اراضی شبکه شمالی دشت میناب با همکاری امور آب و جهاد کشاورزی میناب اجرایی می‌شود.

اصلاح کشت در اراضی شبکه شمالی دشت میناب با همکاری امور آب و جهاد کشاورزی میناب اجرایی می‌شود.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، مدیر امور آب شهرستان میناب در این نشست ضمن تاکید بر کشت استراتژیک اراضی شبکه شمالی دشت میناب گفت: میزان تخصیص آب در سال زارعی 96-95 به اراضی شمالی دشت میناب را 76.5 میلیون متر مکعب با سطح زیر کشت 2126 صیفی عنوان کرد.
زارعی با اشاره به عملیات لوله گذاری کانال‌های درجه 1 و 2 اظهار داشت: عملیات اجرایی لوله‌های سایز 800، 600 و 400 تا پایان مهرماه سال جاری به اتمام خواهد رسید.
وی افزود: میزان آب اختصاص یافته از سوی آب منطقه ای جهت کشت در سال زارعی 97-96، 10 میلیون متر مکعب است که بر اساس تصمیمات مدیریت جهاد کشاورزی میناب 6 میلیون متر مکعب به صیفی‌جات و مابقی به کشت محصولات استراتژیک تخصیص داده می‌شود.
در ادامه کارشناس ناظرعالی مدیریت آب و خاک استان به عنوان ناظر طرح تصریح نمود: قرارداد مطالعه و طراحی اراضی با شرکت‌های مشاورمنعقد وعملیات نقشه برداری آغاز شده است و در صورت تحویل آب با فشار لازم در اراضی کشاورزی از سوی آب منطقه ای آمادی اجرای عملیات آبیاری تحت فشار در سطح 1500 هکتار از اراضی را دارند.
  • خبرنگار: لیلا کناری
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد