بخش آب و فاضلاب
1396/06/21 13:06:36
مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در گفت‌وگو با پاون:
مصرف آب تابستان امسال در تهران رکورد زد/ تامین 76 درصد آب مورد نياز از منابع سطحي
مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، گفت: در تابستان امسال به دليل افزايش گرماي هوا در پايتخت، شهروندان تهراني با مصرف سه ميليون و 425 هزار مترمکعب آب در يک روز رکورد جديدي را در استفاده از اين مايع حياتي ثبت کردند.مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، گفت: در تابستان امسال به دليل افزايش گرماي هوا در پايتخت، شهروندان تهراني با مصرف سه ميليون و 425 هزار مترمکعب آب در يک روز، رکورد جديدي را در استفاده از اين مايع حياتي ثبت کردند.
مهندس "محمد پرورش" در گفت‌و‌گو با پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، با تاکيد بر اينکه ساليانه يک ميليارد و 24 ميليون مترمکعب منابع آبي براي تهران تامين و توزيع مي‌شود، گفت:‌ آب‌هاي سطحي و زيرزميني دو منبع اصلي تامين کننده آب مورد نياز پايتخت هستند که در سال جاري به دليل وضعيت مناسب‌تر ذخاير سدها استفاده بيشتري از منابع سطحي داشته‌ايم.

وي با اشاره به اينکه در سال جاري 76 درصد آب مورد نياز تهران از منابع سطحي و 24 درصد از منابع زيرزميني تامين شده است، تصريح کرد:‌ امسال به دليل افزايش گرماي هوا در پايتخت، رکورد مصرف آب شهروندان تهراني نيز شکسته شد.

مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران افزود:‌ در روز 20 تيرماه سال جاري شهر تهران با مصرف سه ميليون و 425 هزار مترمکعب آب رکورد جديدي را در استفاده از مايع حياتي به ثبت رساند.
پرورش با تاکيد بر اينکه مجموعه برنامه‌هاي خود را براي کنترل پيک مصرف سال آينده نيز آغاز کرده است، ادامه داد:‌ تمرکز خود را بر روي مقوله مهم مديريت مصرف گذاشته‌ايم تا بتوانيم ميزان مصرف امسال را براي سال آينده نيز بر روي همين عدد نگه داريم و شاهد افزايش ميزان مصرف نباشيم.

وي خاطرنشان کرد:‌ البته با توجه به توسعه شهري پايتخت به ويژه در مناطق 21 و 22 لازم است تا به منظور تامين هر چه بهتر آب اين مناطق تصفيه‌خانه ششم وارد مدار شود تا بتوانيم از اين بخش نيز براي تامين آب تهران استفاده کنيم. 

  • خبرنگار: رسول صادقی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد