بخش برق
1396/06/20 14:48:42
به همت دفتر برنامه ريزي فني و برآورد بار برق فارس صورت پذيرفت؛
طراحی نرم افزار اندرويد محاسبه ظرفيت مجاز هادي ها
به منظور تسریع در فرايند محاسبه جريان مجاز هاديهاي پركاربرد در شبكه انتقال و فوق توزيع برق، نرم افزار اندرويد محاسبه ظرفيت مجاز هاديها توسط کارشناس دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار شرکت برق منطقه ای فارس تهيه شد.

به منظور تسریع در فرايند محاسبه جريان مجاز هاديهاي پركاربرد در شبكه انتقال و فوق توزيع برق، نرم افزار اندرويد محاسبه ظرفيت مجاز هاديها توسط کارشناس دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار شرکت برق منطقه ای  فارس تهيه شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو(پاون)، «فرشاد فرامرزی» مدیر دفتربرنامه ریزی فنی و برآورد بار این شرکت در مورد نحوه ی طراحی نرم افزار اندرويد محاسبه ظرفيت مجاز هادي ها اشاره کرد و گفت:  نرم افزار یادشده با توجه به استانداردهاي مربوطه به كمك برنامه نويسي در محيط B4A تهيه شده است .
وي افزود: نرم افزار ذكر شده نسخه ی ویندوز دارد لیکن  براي اولين بار در كشور توسط يکي از کارشناسان مطالعات سیستم دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار شرکت برق منطقه ای فارس،  در محيط آندرويد طراحی شد تا به آساني از طريق گوشي هاي آندرويد و با توجه به شرايط محيطي نصب هادي ها ، جريان مجاز هادي ها در شرايط مختلف بهره برداري محاسبه شود.
گفتنی است این نرم افزار از طریق اپليكيشن "بازار" بصورت رايگان  و با جستجوي عبارت "ظرفيت مجاز هادي ها " به آسانی  قابل دانلود و نصب است.
  • خبرنگار: عليرضا شعله
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد