بخش آب و فاضلاب
1396/06/08 16:29:45
پاسداشت سی و هفتمین هفته دولت در صنعت آب و برق؛(58)
تصفیه‌خانه فاضلاب مسکن مهر نظرآباد به بهره‌برداری رسید
مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب مسکن مهر نظرآباد همزمان با هفته دولت به بهره‌برداري رسيد.


مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب مسکن مهر نظرآباد همزمان با هفته دولت به بهره‌برداري رسيد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو(پاون)،‌ این تصفیه خانه که با اعتبار 17 ميليارد ريال طی شش ماه احداث شده، با ظرفیت 450 متر مکعب در شبانه روز سه هزار نفر جمعیت منطقه در قوچ‌حصار نظرآباد را زیرپوشش می برد.
فرآیند تصفیه در اين مجموعه به روش لجن فعال با هوادهی گسترده بوده و BOD خروجی کمتر از 30 و COD خروجی هم کمتر از 60 میلی گرم درلیتر خواهد بود.
همچنين مدول اول این تصفیه‌خانه در دهه فجر سال 94 با ظرفیت 450 متر مکعب در شبانه روز و جمعیت زیرپوشش سه هزار نفر به بهره برداری رسیده بود.
  • خبرنگار: مهدی علی محمدی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد