بخش آب
1396/06/06 10:33:38
پاسداشت سی و هفتمین هفته دولت در صنعت آب و برق؛(38)
آغاز بهره‌برداری از 4800 دستگاه کنتور هوشمند چاه‌های آب کشاورزی دشت ارومیه
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: بهره برداری از 4800 دستگاه کنتور هوشمند آب و برق منصوبه بر روی چاههای آب کشاورزی دشت ارومیه آغاز شد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی گفت: همزمان با هفته دولت بهره‌برداری از 4800 دستگاه کنتور هوشمند آب و برق منصوبه بر روی چاه‌های آب کشاورزی دشت ارومیه آغاز شد.
به‌گزارش پایگاه اطلع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، مهندس "یاسر رهبردین" با اشاره به اهداف طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و اهمیت حفظ این منابع و کنترل برداشت آب کشاورزی چاه های مجاز گفت: از ابندای مرداد ماه سال جاری با تشکیل و تجهیز اکیپ‌های نصب و راه اندازی، بهره برداری از 4800 کنتور هوشمند آب و برق چاه‌های آب کشاورزی دشت ارومیه در راستای سیاستهای ستاد احیای دریاچه ارومیه آغاز شده است.

رهبردین با تاکید بر اهمیت نظارت دقیق بر برداشت از سفره های زیرزمینی تصریح کرد: جهت نظارت و مدیریت برداشت آب از چاههای آب بخش کشاورزی دشت های استان آذربایجان غربی، تعداد 6100 دستگاه کنتور هوشمند آب و برق خریداری و نصب شده است که با بهره برداری از آنها صرفه جویی قابل توجهی در این بخش از مصارف آب کشاورزی چاه‌ها به عمل خواهد آمد.
وی در ادامه افزود: تجهیز چاه‌های آب کشاورزی به کنتور هوشمند آب یکی از برنامه های مهم دولت در راستای احیای دریاچه ارومیه است که با آغاز بهره برداری از 4800 دستگاه کنتور منصوبه در سطح دشت ارومیه یک گام عملی دیگر برای احیای دریاچه ارومیه برداشته می شود.
  • خبرنگار: یونس علیزاده
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد