بخش آب
1396/06/05 11:18:00
شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان اعلام کرد؛
آزادسازی 187 هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه‌های استان کردستان
شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان اعلام کرد؛ اجرای احکام قضایی موجب آزادسازی 187 هکتار از حریم و بستر رودخانه های کردستان شد.

شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان اعلام کرد؛ اجرای احکام قضایی موجب آزادسازی 187 هکتار از حریم و بستر رودخانه های کردستان شد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، با پیگیری‌های شرکت آب منطقه‌ای در سطح استان کردستان و همچنین پیگیری های ادارات منابع آب شهرستان ها و گروه‌های گشت و بازرسی در طول سه سال اخیر از  یک میلیون و 872 هزار مترمربع از اراضی بستر و حریم رودخانه‌های کردستان رفع تصرف به عمل آمده است.
طی سال های 1393 تا 1395 تعداد 472 پرونده در خصوص تصرف بستر و حریم رودخانه ها در محاکم دادگستری مطرح شده که نسبت به 285 عدد از آنها آراء قطعی صادر و 153 عدد از احکام قطعی شده در دادگاه ها اجرا شده است.
نتیجه آن رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه‌ها، جلوگیری از تلفات جانی و مالی در زمان وقوع سیل و حفاظت از منابع آبی استان می باشد.
  • خبرنگار: یوسف جعفری
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد