بخش آب
1396/05/31 11:42:23
عزم جدی برای احیای دشت‌های بحران زده استان همدان
642 حلقه چاه غیرمجاز درشهرستان کبودرآهنگ پر شد
مدیر منابع آب شهرستان کبودرآهنگ از انسداد تعداد 642 حلقه چاه غیرمجاز درشهرستان از ابتدای اجرای طرح تعادل بخشی تاکنون خبر داد.


مدیر منابع آب شهرستان کبودرآهنگ از انسداد تعداد 642 حلقه چاه غیرمجاز درشهرستان از ابتدای اجرای طرح تعادل بخشی تاکنون خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، مجید راشدی از برخورد قانونی با حفر چاه های غیرمجاز خبر داد و گفت: از ابتدای اجرای طرح تعادل بخشی تاکنون تعداد  642 حلقه چاه غیرمجاز درشهرستان کبودرآهنگ مسدود شده است که به میزان بیش از 44 میلیون مترمکعب در مصرف آب زیرزمینی صرفه‌جویی در بر داشته است.

وی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون نیز 39حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان مسدود شده است که به میزان یک میلیون و 747 هزار مترمکعب صرفه جویی درمنابع آب زیرزمینی داشته است.
راشدی افزود: هیچگونه حاشیه امنی برای کشاورزانی که از طریق چاه های غیرمجاز مبادرت به کشت می کنند وجود ندارد چرا که در هر لحظه امکان شناسایی و انسداد این چاه ها وجود دارد.
وی گفت: نیروهای گشت وبازرسی شرکت آب منطقه ای بصورت شبانه روزی در راستای شناسایی و برخورد با حفر چاه های غیر مجاز در سطح استان آمادگی کامل دارند و کلیه دشتها را رصد می کنند.
راشدی تصریح کرد: تعداد 292 دستگاه کنتور هوشمند آب وبرق بر روی چاه های مجاز شهرستان نصب شده است و این روند در حال اجراست.

  • خبرنگار: همایون گل‌محمدی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد