بخش برق
1396/05/11 14:29:00
درهاي باز صنعت برق براي حضور شركت هاي داخلي؛
برگزاري مناقصه 312 پست برق و اهميت آن براي كشور
مسعود خاني/ مديركل دفتر تامين منابع مالي معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي توانير
 
در مناقصه‌های برگزار شده و در حال برگزاری صنعت برق، سهم تولید داخلی و استفاده از ظرفیت طرف ایرانی رعایت شده است که در کمترین حالت، سهم طرف ایرانی کمتر از 51 درصد نخواهد بود این به معنی ارجاع حداقل 2000 میلیارد تومان سفارش به شرکت‌های داخلی است. این میزان در نوع خود به اندازه تمام سرمایه گذاری‌ها صورت گرفته در این بخش در پنج سال گذشته است.
چندی پیش در ادامه فرایند مناقصه 312 دستگاه پست فوق توزیع، مناقصه بسته دوم مربوط به تأمین تجهیزات 68 دستگاه پست AIS در دو مرحله بازگشایی پاکات فنی بازرگانی و بازگشایی پاکت مالی برگزار شد.
در این مناقصه از میان 17 شرکت حائز شرایط، که اسناد مناقصه را خریداری کرده بودند، 7 شرکت اسناد مناقصه را تکمیل و تا تاریخ مقرر به برق تهران تسلیم کردند که در نهایت پس از ارزیابی پیشنهادات فنی بازرگانی و مالی 7 شرکت حاضر در مناقصه، کنسرسیوم شرکت‌های پارسیان و Chint Electric به عنوان نفر اول حائز حداقل بها، شناخته شد.
درخصوص برگزاری این مناقصه و اهمیت آن برای کشور، مباحث وجود دارد که بازگو کردن آن باعث روشنگری اذهان عمومی و متخصصان صنعت برق خواهد شد.
1- در مناقصه‌های برگزار شده و در حال برگزاری، سهم تولید داخلی و استفاده از ظرفیت طرف ایرانی رعایت شده است که در کمترین حالت، سهم طرف ایرانی کمتر از 51 درصد نخواهد بود این به معنی ارجاع حداقل 2000 میلیارد تومان سفارش به شرکت‌های داخلی می‌باشد. این میزان در نوع خود به اندازه تمام سرمایه گذاری‌ها صورت گرفته در این بخش در پنج سال گذشته است.
 
2- اظهار نظرهایی درخصوص عدم استفاده صنعت برق از ظرفیت‌های قانون رفع موانع تولید و به صورت خاص بند"ق" و ماده 12 قانون رفع موانع تولید" گفته شده است که صراحتاً باید گفت انتقاد وارد شده صحیح نیست چرا که در قانون مذکور تاکید شده است که این ظرفیت به پروژه‌های صرفه جویی سوخت اختصاص یافته است. این درحالی است که مناقصه مذکور با هدف صرفه جویی انجام نشده بلکه هدف پاسخگویی به نیاز تأمین بار و برقرسانی به مشترکان جدید به انجام رسیده است، لذا در پروژه احداث پست‌ها امکان بهره گیری از ظرفیت قانون مذکور وجود نداشت. لازم به ذکر است شرکت توانیر تاکنون از چنین ظرفیت‌هایی قانونی حداکثر استفاده را نموده و مثال آن استفاده از 100 درصد ظرفیت بیع متقابل قانون بودجه سال 1392 می‌باشد.
 
3- در خصوص اطمینان از کیفیت تجهیزات نیز راهکارهایی در مناقصه پیش بینی شد. اما با توجه به این که ارزیابی کیفـی متقاضیان شرکت در مناقصه، پس از اعلام برجام بوده است (30/10/1394)، لذا طرح صرفاً به سمت کشور چین سوق داده نشد، بلکه شرکت / کنسرسیوم‌هایی از کشورهای اروپایی، ژاپنی و کره ای نیز در مناقصه یاد شده حاضر بوده و مورد ارزیابی کیفی قرار گرفتند. همچنین اشاره به این نکته ضروری است که در اسناد مناقصه ضرایبی جهت کالاها و تجهیزات مورد نیاز تعیین شد که براساس آن کالاهایی با کیفیت پایین، به هیچ عنوان (تاکید می‌شود به هیچ عنوان) امکان ورود در روند تأمین تجهیزات را ندارد. توضیح آنکه برنده مناقصه (کنسرسیوم ایرانی و چینی) صرفاً به دلیل قیمت اعلامی انتخاب نشده است بلکه قیمت پیشنهادی با تعدیل براساس کیفیت و استانداردهای تعیین شده انتخاب گردید.
 
4- با توجه به توضیحات داده شده، در صورتی که قیمت پیشنهادی شرکتی، پایین اما سطح کیفی تجهیزات اعلامی پیشنهاد دهنده پایین تر از ضرایب و استانداردهای اسناد مناقصه بود، پیشنهاد به صورت خودکار رد و مورد بررسی قرار نمی‌گرفت.
 
5- همانگونه که پیش‌تر اعلام و در آگهی‌های رسانه ای نیز درج شده بود، راه برای حضور شرکت‌های ایرانی در مناقصه مذکور باز و برای این منظور حتی امتیازهایی نیز در نظر گرفته شده بود. در مراحل فروش اسناد و ارزیابی کیفی متقاضیان، شرکت‌های سازنده ایرانی (به صورت کنسرسیوم) حضور داشتند، اما در زمان برگزاری مناقصه، از ارائه پیشنهاد مستقل امتـناع کردند که با پیگیری‌های بعمل آمده، اعلام نمودند، ترجیـح می‌دهند با توجه به الزام رعایـت قانون حداکثـر توان ساخت داخل (51 درصد) در ساخت تجهیـزات، به عنوان فروشنـده تجهیزات با سایر پیشنهاددهندگـان مناقصه، همکاری نمایند.
 
6- در پایان پیشنهاد می‌شود که شرکت‌های داخلی و اعضای محترم سندیکای صنعت برق در صورتی که توانایی تأمین مالی در سطح مناقصه‌های مذکور را دارند، خود را برای حضور در مناقصه ای که به صورت ویژه برای تأمین تجهیزات خطوط انتقال نیرو (حدود یکهزار میلیارد تومان) و به صورت صد درصد داخلی، برگزار خواهد شد، آماده نمایند.
 
همچنین تاکید می‌گردد که مجموعه صنعت برق همواره پشتیبان بخش خصوصی بوده و از رشد و بالندگی شرکت‌های خصوصی استقبال کرده است و هیچ گاه به دنبال واسپاری فعالیت‌ها به شرکت‌های خارجی بی کیفیت نبوده است.
  • خبرنگار: روح‌الله حمیدیان
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر