بخش آب
1392/02/04 10:21:00
بهره برداري كامل از تونل هاي انتقال آب بزرگترين طرح آبي خاورميانه اردیبهشت ماه 92
گزارش تصویری
بهره برداري كامل از تونل هاي طرح انتقال آب از سرشاخه های دز به قمرود به عنوان بزرگترين طرح آبي خاورميانه، سوم اردیبهشت ماه 92 با حضور دکتر "محمود احمدی نژاد" ریيس جمهوری و مهندس "مجید نامجو" وزير نيرو در محل تصفيه خانه دودهك قم آغاز شد.
  • خبرنگار: مهدي جعفري
  • منتشر کننده: fallah