بخش آب
1396/05/20 13:22:00
انتشار نخستین کتاب درسی با محوریت آب، انرژی و محیط زیست؛
کتاب "انسان و محیط زیست" در مدارس کشور تدریس می‌شود
برای نخستین بار در کشور، کتاب درسی با محوریت آب، انرژی و محیط زیست با عنوان "انسان و محیط زیست" از امسال به صورت رسمی در مدارس کشور تدریس می‌شود.
 
برای نخستین بار در کشور، کتاب درسی با محوریت آب، انرژی و محیط زیست با عنوان "انسان و محیط زیست" از امسال به صورت رسمی در مدارس کشور تدریس می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، کتاب "انسان و محیط زیست" با هدف افزایش سواد محیط زیستی و آبی دانش آموزان ویژه دانش آموزان پایه یازدهم کلیه رشته ها در مقطع متوسطه، تدوین شده و قرار است از مهرماه سال جاری، به عنوان یک درس مستقل مورد آموزش قرار گیرد.
این کتاب که برای اولین بار در سال جاری توسط وزارت آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، چاپ شده، در هفت فصل تنظیم شده است که عبارتند از:
فصل اول: آب، سرچشمه زندگی
فصل دوم: خاک، بستر زندگی
فصل سوم: هوا، نفس زندگی
فصل چهارم: انرژی، حرکت زندگی
فصل پنجم: زباله، فاجعه محیط زیست
فصل ششم: تنوع زیستی، تابلوی زیبای آفرینش
فصل هفتم: محیط زیست، بستر گردشگری مسئولانه
در فصل نخست این کتاب که با هدف افزایش سواد آبی دانش آموزان تنظیم شده است؛ سرفصل هایی نظیر: محدودیت آب، وضعیت آب در کشور در مقایسه با جهان، وضعیت مصارف آب در ایران (در سه بخش کشاورزی، شرب و صنعت)، آب مجازی، تجربه کشورهای دیگر در مواجهه با کم آبی، مدیریت منابع آب (در دو بخش آب های سطحی و زیرزمینی)، به هم خوردن تعادل در آبخوان‌ها، آلودگی آب ها، بازچرخانی و استفاده مجدد آب، حریم منابع آب ارائه شده است.
تعریف فعالیت های مشارکتی برای دانش آموزان در کنار ارائه اطلاعات ملموس و به روز از وضعیت منابع آبی، فصل اول کتاب را به بستری مهم برای افزایش آگاهی ها و سواد آبی دانش آموزان تبدیل کرده است.
در حالی که اقداماتی نظیر طرح ملی دانش آموزی نجات آب (داناب) در سال های اخیر برای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مسائل آب در مدارس کشور تعریف و اجرایی شده بود، کتاب " انسان و محیط" برای اولین بار بصورت رسمی، مسائل آب و محیط زیست را در داخل کتاب های درسی گنجانده است.
  • خبرنگار: عبدالله اسکویی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد