بخش آب
1396/03/17 13:26:00
يادداشت/ شبکه های مدرن آبیاری و اشتغال
مهندس " مهرزاد احسانی " مديرکل دفتر مدیریت بهم پیوسته منابع آب حوضه های آبریز فلات مرکزی،‌ قره قوم و مرزي شرقی، شرکت مديريت منابع آب ايران

تغییر رویکرد سنتی بهره برداری از منابع آب به رویکردهای جدید و استفاده از روش های نوین آبیاری، ضرورت گریز ناپذیر تامین پایدار منابع آب کشاورزی و تحقق توسعه پایدار است.
يكي از راهكارهاي اساسي ساماندهي مصرف آب در بخش كشاورزي به عنوان بزرگترين بخش مصرف‌ آب کشور، و افزايش بهره‌وري، ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی و بهره برداری بهینه از آنها است.
طي دولت يازدهم، 217 هزار هکتار شبكه‌هاي آبياري و زهكشي اصلي به منظور تکميل چرخه استفاده از آب در کشاورزي و ايجاد توليد پايدار، احداث شده است که معادل سه برابر مساحت شهر تهران است. 120 هزار هکتار از زمین های تحت پوشش این شبکه ها در زمین های حاشیه رودخانه‌های مرزی ساخته شده است.
 باتوجه به اينکه با بهره برداری از هر دو هکتار شبکه آبياري و زهکشي، برای يک نفر اشتغال مستقيم و 0.5 نفر اشتغال غيرمستقيم ايجاد مي شود، با ساخت 217 هزار هکتار شبکه آبياري و زهکشي اصلي در دولت یازدهم، برای حدود 160 هزار نفر به ‌طور مستقيم و غير مستقيم شغل ایجاد شده است.
يكي از راهكارهاي اساسي ساماندهي مصرف و افزایش بهره وری آب در بخش كشاورزي به عنوان بزرگترين مصرف‌كننده آب، توسعه و تکمیل شبکه سنجش مصارف آب کشور در شبکه های آبیاری و زهکشی است تا با تحويل حجمي آب به ذينفعان و اعمال نظام حسابداري مصارف آب، بتوان از سرمايه گذاري های صورت گرفته بهره برداري بهينه نمود.
در این راستا در دولت یازدهم تعداد 886 نقطه به ابزارهای اندازه گیری تحویل حجمی آب تجهیز شده اند که معادل هشت و نیم برابر مجموع تعداد در طول دولت نهم و دهم (92 نقطه) می باشد.
علاوه بر بهره برداری، سرانه هزینه کرد برای نگهداری از تاسیسات آبی از جمله سدها و شبکه های آبیاری، یکی از شاخص های مدیریت منابع آب است. سرانه مقدار هزینه کرد برای نگهداری و تعمیرات سالانه سدهای کشور در دولت یازدهم، از حدود سه و چهار دهم ریال به ازای هر متر مکعب مخزن سد به حدود چهار و هشت دهم ریال افزایش یافته است.
 

  • خبرنگار: علی اکبر ذاکری
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر