بخش برق
1390/12/17 10:13:00
تصاویر زیبای هوایی از نیروگاه دماوند 24 آبان ماه 1390
 نیروگاه دماوند در شریف آباد - جاده قدیم خراسان واقع است که از 12 واحد گازی به ظرفیت هریک 159 مگاوات تشکیل شده است و در مجموع با تولید 1900 مگاوات هفت درصد برق مورد نیاز کشور را تامین می کند. 
به زودی شش واحد بخار با ظرفیت هر یک 159 مگاوات جهت تکمیل مدول های سیکل ترکیبی به نیروگاه فوق اضافه می شود.
  • خبرنگار: fallah
  • منتشر کننده: fallah