بخش برق
1396/02/17 08:58:00
تجربه های سخت برق رسانی در گفت وگو با مجري طرح برق رساني روستايي توانير:
پایان بی برقی در 2152 روستا در دولت يازدهم/ برق رساني به تمامی روستاهاي بالاي 10 خانوار تکميل شد
در سه سال گذشته پروژه برق رساني روستايي به روستاهاي بالاي 10 خانوار تکميل شد و به بيش از 2152 روستا با جمعيتي بالغ بر 32 هزار خانوار برقرساني شد که حدود 128 ميليارد تومان هزينه داشت. با تکميل اين طرح تعداد روستاهاي برقدار شده کشور به 56 هزار و 793 روستا با جمعيتي نزديک به 4.3 ميليون خانوار رسيد.
در سه سال گذشته پروژه برق رساني روستايي به روستاهاي بالاي 10 خانوار تکميل شد و به بيش از 2152 روستا با جمعيتي بالغ بر 32 هزار خانوار برقرساني شد که حدود 128 ميليارد تومان هزينه داشت. با تکميل اين طرح ها تعداد روستاهاي برق‌دار شده کشور به 56 هزار و 793 روستا با جمعيتي نزديک به 4.3 ميليون خانوار رسيد.
مهندس «ولي‌الدين مصلحتي شربياني» مجري طرح برق رساني روستايي توانير در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو(پاون) با اشاره به سختي ها و مشکلات پيش رو در امر برق رساني به روستاهاي بالاي 10 خانوار در کشور، گفت: بخش اعظمي از روستاهاي بالاي 10 خانوار برقرساني شده، در مناطق صعب العبور و با دسترسي بسيار سخت قرار داشتند و همين امر نيز باعث شد تا هم سختي هاي کار و عمليات اجرايي برقرساني به اين روستاها دو چندان شود و هم هزينه هاي اجراي عمليات نيز بالا رود.
وي افزود: سختي کار و صعب العبور بودن مناطق باعث شد تا 
متأسفانه در برخي از آن ها با تلفات جاني تکنيسين هاي برق و حتي سقوط جرثقيل و تريلي به ته دره مواجه شويم.
وي تصريح کرد: به طور مثال در زمان برقرساني به روستاهاي لرستان در زمستان، با کولاک و برف شديد مواجه شديم و نيروهاي ما حدود 42 ساعت بدون اينکه بدانيم در کجا مانده اند، در برف و کولاک مانده بودند و در طول اين مدت تنها با اندکي آجيل سر کرده بودند.
مجري طرح برق رساني روستايي توانير با اشاره به مشکلات پيش رو در ساير استان ها، گفت: در بسياري از مناطق ديگر از جمله در هرمزگان و يا خوزستان نيز مسيرهاي منتهي به روستاها نه ماشين رو بود و نه مالرو، و ما مجبور بوديم مسافت هاي طولاني با دست اقدام به حمل پنل هاي خورسيدي و يا ساير تجهيزات برق رساني به روستا کنيم.
وي تأکيد کرد: حتي در استاني مانند لرستان براي برق رساني به روستاهاي اطراف مجبور شديم از طريق اجراي عمليات  هلي برد بخش اعظمي از تجهيزات را منتقل کنيم، چرا که به هيچ عنوان امکان انتقال تجهيزات از طريق ماشين، حيوانات باربر و حتي انسان نبود.     
وي با اشاره به تجربه برق رساني به يکي از روستاهاي دورافتاده خراسان جنوبي، ادامه داد: در خراسان جنوبي نيز روستايي را براي برقرساني به ما معرفي کردند که اصلاً روي نقشه نبود و ما مي بايست کيلومترها در دل کوير راه مي رفتيم تا به روستا مي رسيديم.
وي گفت: متأسفانه در بسياري از اين مناطق مردم از وضعيت مناسبي براي زندگي برخوردار نبودند و در کپر زندگي مي کردند، يادم هست جواني را در يکي از اين کپرها در خراسان ديدم که به دليل ابتلا به بيماري پاهايش باد کرده و دکتر به او گفته بود که چاره اي جز قطع پاهايش ندارند.
وي افزود: از تجربيات شيرين بنده در 12 سال اخير که در بخش برق رساني روستايي مشغول به کار هستم برق رساني به همين روستاي دورافتاده در خراسان و استقبال کم نظير مردم آنجا از ما بود.
مصلحتي با اشاره به مزاياي برق رساني به اين روستاها و مشاهدات خود از اين مسأله، اظهار داشت: برق رساني به اين روستاها باعث ايجاد رونق در روستاها و توسعه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي روستاها شده است.
وي خاطرنشان کرد: به طور مثال برق رساني به 16 روستا در يکي از استان هاي کشور باعث شد تا در يکي از آن ها يک دبيرستان و يک شعبه کارداني پيام نور ايجاد شود . اين امر زمينه ساز ايجاد توسعه اجتماعي، ارتباطات و فرهنگ اين روستاها خواهد بود.
وي با اشاره به موفقيت پروژه برق رساني به کليه روستاهاي بالاي 10 خانوار به عنوان تنها پروژه موفق در سال اقتصاد مقاومتي، گفت: سال گذشته در ارتباط با بودجه برقرساني به روستاهاي مسئولان کم نگذاشتند و توانستيم اعتباري بالغ بر 128 ميليارد تومان براي اين امر دريافت کنيم و خوشبختانه اين امر باعث شد تا پروژه برق رساني روستايي تنها پروژه موفق در سال اقتصاد مقاومتي لقب گيرد؛ تنها پروژه اي که در اين سال به سرانجام رسيد.  
مجري طرح برق رساني روستايي توانير در مورد افزايش هزينه هاي اين پروژه به دليل صعب العبوربودن مناطق، گفت: هر کيلومتر شبکه فشار توسط حدود 40 ميليون تومان هزينه در بر دارد اما زماني که اجراي آن در کوه ها و با استفاده از دکل صورت گيرد هزينه ها چند برابر مي شود.
وي در مورد توجيه اجراي چنين پروژه هاي هزينه بري، گفت: برق رساني به روستاها به عنوان متوليان امنيت غذايي کشور مي تواند ضامن سلامتي و امنيت فرد فرد شهروندان در هر نقطه اي از اين مملکت شود.
وي ادامه داد: حدود 217 روستا از طريق انرژي هاي نو برقدار شدند که حدود 30 ميليارد تومان هزينه در بر داشت و 39 روستاي آن در سال گذشته برق دار شدند.
مصلحتي با اشاره به برق رساني به عشاير گفت: حدود 2 سال با عشاير براي برق رساني به انها جلسه برگزار کرديم و برآورد شد که حدود 34 هزار خانوار عشايري در کشور بي برق هستند، براي آن ها نيروگاه هاي سبک 300 واحد ساعتي با قابليت حمل طراحي شد.
وي افزود: ابتدا اين طرح به صورت پايلوت براي 50 دسته عشاير در چهارمحال و بختياري اجرا شد اما متأسفانه براي همه گير کردن اين طرح هنوز مشکلاتي وجود دارد که مي بايست از طريق مذاکره با دستگاه هاي نظارتي رفع شود.
وي در مورد برنامه هاي آينده اين بخش نيز گفت: خوشبختانه مشکل مالي براي برق رساني به روستاهاي کمتر از 10 خانور نداريم و تنها مشکل موجود نبود کد روستايي براي برخي از آن ها و مشکلات قانوني اراضي در آن هاست.
وي تصريح کرد: برنامه اين است که روستاهاي 3 يا 4 خانوار را را نيز از طريق پنل هاي خورشيدي برقدار کنيم.
گفتني است؛ در سه سال گذشته پروژه برق رساني روستايي به روستاهاي بالاي 10 خانوار تکميل شد و به بيش از 2152 روستا با جمعيتي بالغ بر 32 هزار خانوار برقرساني شد که حدود 128 ميليارد تومان هزينه داشت. با تکميل اين طرح تعداد روستاهاي برقدار شده کشور به 56 هزار و 793 روستا با جمعيتي نزديک به 4.3 ميليون خانوار رسيد.
 
  • خبرنگار: عبدالصمد محمودی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد