بخش برق
1391/04/05 14:51:00
دیروز در مقایسه با روز مشابه پارسال؛
مصرف برق صنایع کشور کاهش یافت
روز یکشنبه میزان برق تولیدی صنایع کشور 597 مگاوات و میزان دریافت برق دو هزار و 380 مگاوات بوده است.

مصرف برق صنایع کشور روز گذشته (یکشنبه 4  تیرماه 91) در مقایسه با روز مشابه پارسال 14 مگاوات کاهش یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، دیروز مصرف برق صنایع کشور در زمان پیک دو هزار و 977 مگاوات به ثبت رسید.

همچنین مصرف برق صنایع کشور دیروز در مقایسه با روز پیش از آن (شنبه 3 تیرماه) 161 مگاوات افزایش یافته است.
روز یکشنبه میزان برق تولیدی صنایع کشور 597 مگاوات و میزان دریافت برق دو هزار و 380 مگاوات بوده است.
مصرف برق صنایع کشور در زمان پیک روز مشابه پارسال دو هزار و 991 مگاوات به ثبت رسیده بود.

  • خبرنگار: لیلا جدیدی
  • منتشر کننده: fallah