بخش انرژي
1391/04/05 12:29:00
مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران خبر داد:
کاهش 3 درصدی سرانه مصرف برق در بخش خانگی
در سال گذشته سرانه مصرف تمامی بخش ها جز بخش صنعت در مقایسه با سال 89 کاهش یافته است.
مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) از کاهش سه درصدی سرانه مصرف برق بخش خانگی در سال گذشته در مقایسه با سال پیش از آن خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، مهندس "سعيد مهذب ترابي" امروز (دوشنبه) در نشست هفتگی شورای برق گفت: در سال گذشته سرانه مصرف تمامی بخش ها جز بخش صنعت در مقایسه با سال 89 کاهش یافته است.
وی در خصوص سهم بخش های مختلف از کل مصرف برق، گفت: سهم مصرف بخش خانگی در مجموع مصرف برق کشور از 33.4 درصد در سال 89 به 30.4 درصد در سال  90 کاهش پیدا کرده و در عوض سهم بخش صنعت بالاتر رفته که امید بخش است.
وی افزود: پارسال در تمامی دوره ها فروش در بخش خانگی در مقایسه با سال پیش از آن کاهش داشته و سرانه مصرف بخش خانگی در سال 90 پایین تر از چهار سال گذشته بوده است.
به گفته وی،
با توجه به کاهش شاخص انرژِی، در سال 90 در مقایسه با سال 89 معادل 9 میلیارد کیلووات ساعت و در مقایسه با سال 88 معادل هفت میلیارد کیلو وات ساعت کاهش مصرف داشته ایم.
وی همچنین با اشاره به مصرف بخش عمومی، گفت: پارسال در تمامی دوره ها فروش در بخش عمومی به میزان قابل توجهی در مقایسه با سال های گذشته کاهش داشته و سرانه مصرف بخش عمومی نیز در سال 90 بسیار پایین تر از سال های گذشته بوده است.
وی دلیل اصلی این کاهش مصرف را انتقال شماری از مشترکان بخش عمومی به بخش کشاورزی خواند و ادامه داد: مشترکانی که از تعرفه عمومی به کشاورزی انتقال یافته اند، اغلب مشترکان بزرگ و دیماند بالا هستند که موجب کاهش بیشتر شاخص نسبت به مصرف شده است.
مهذب ترابی گفت: پارسال در تمامی دوره ها فروش در بخش صنعتی در مقایسه با سال پیش از آن افزایش داشته و رشد مصرف بخش صنعتی اغلب در مناطق یزد، آذربایجان، زنجان، غرب و باختر رخ داده است.
مديرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که افزون بر 50 هزار مشترک از بخش های عمومی و صنعتی مانند واحدهای آب شرب، صنایع کشاورزی و دامپروری (مرغداری ها، کارخانه های آرد روستایی، برنج کوبی، ابریشم، ذرت خشک کنی، صنایع تبدیلی غذایی و ...) به انواع زیر تعرفه های کشاورزی منتقل شده اند.
به گفته وی، در سال 90 رشد پیک شب 2.3 درصد  و رشد پیک روز 2.4 درصد  ثبت شده در صورتی که شش سال منتهی به 89 رشد سالانه پیک شب 5.4 درصد و رشد پیک روز 9.2 درصد بوده است.
 
  • خبرنگار: لیلا جدیدی
  • منتشر کننده: fallah