بخش برق
1391/03/24 05:05:00
از ابتدای سال جاری تاکنون گزارش شد؛
رشد حدود 6 درصدی تولید برق ایران
از مجموع انرژی تولیدی داخل کشور از ابتدای سال جاری تاکنون، 50 هزار و 3/534 گیگاوات ساعت به واحدهای حرارتی و سه هزار و 2/109 گیگاوات ساعت به واحدهای برق آبی اختصاص داشته است.

تولید برق جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری تاکنون در مقایسه با زمان مشابه پارسال حدود شش درصد افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، میزان تولید برق کشور از ابتدای امسال تاکنون به 53 هزار و 5/643 مگاوات رسیده که این میزان 06/6 درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه پارسال است.
از مجموع انرژی تولیدی داخل کشور از ابتدای سال جاری تاکنون، 50 هزار و 3/534 گیگاوات ساعت به واحدهای حرارتی و سه هزار و 2/109 گیگاوات ساعت به واحدهای برق آبی اختصاص داشته است.
در این مدت، تولید نیروگاه های حرارتی در مقایسه با دوره مشابه پارسال 83/5 درصد افزایش و تولید نیروگاه های برق آبی 46/3 درصد رشد یافته است.
میزان انرژی تامین شده نیز امسال در دوره مورد بررسی 54 هزار و 7/661 گیگاوات ساعت گزارش شده است که این میزان 56/5 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می دهد.


  • خبرنگار: fallah
  • منتشر کننده: fallah