بخش آب
1391/03/24 04:58:00
مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران خبر داد:
حجم بارش هاي ارديبهشت؛ رتبه سي و پنجم در 44 سال اخير
حجم بارش هاي ارديبهشت ماه جاري 13 ميليمتر گزارش شده در حالی که در 44 سال اخیر متوسط بارش های کشور در ماه های ارديبهشت 5/19 ميليمتر ثبت شده است.

مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران گفت: حجم کل ریزش های جوی در ارديبهشت ماه سال جاري در رتبه سي و پنجم بارش های ماه مشابه 44 سال اخیر قرار گرفت.
مهندس "محمد حاج رسوليها" امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با پایگاه اطلاع رساني وزارت نیرو (پاون)، حجم بارش هاي ارديبهشت ماه جاري را 13 ميليمتر اعلام كرد.
به گفته وی، در 44 سال اخیر متوسط بارش های کشور در ماه های ارديبهشت 5/19 ميليمتر ثبت شده است.
حاج رسوليها گفت: ميزان بارش ها در مهرماه سال گذشته در رتبه هفدهم، در آبان ماه 90 در رتبه سوم و آذرماه پارسال در رتبه شانزدهم ماه های مشابه دوره درازمدت 44 ساله قرار گرفته است.
به گفته وي، ميزان بارش ها در دي و بهمن ماه سال پيش در رتبه سي ام و بارش در اسفندماه پارسال در رتبه سي و سوم ماه های مشابه دوره درازمدت 44 ساله قرار گرفته است.
وي افزود: حجم بارش هاي مهرماه 90 در حالي هفت ميليمتر گزارش شده كه متوسط بارش های این ماه در دوره درازمدت 1/7 ميليمتر بوده است.
به گفته مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران، همچنين حجم بارش هاي آبان ماه پارسال 44 ميليمتر گزارش شده در حالی كه متوسط بارش های این ماه در دوره درازمدت 8/19 ميليمتر بوده است.
وي همچنين حجم بارش هاي آذرماه 90 را 17 ميليمتر اعلام كرد و اظهار داشت: متوسط بارش های این ماه در دوره درازمدت 2/33 ميليمتر بوده است.
حاج رسولیها تصريح كرد: حجم بارش هاي دي ماه پارسال 14 ميليمتر گزارش شده در حالی كه متوسط بارش های این ماه در دوره درازمدت 8/36 ميليمتر بوده است.
وی حجم بارش هاي بهمن ماه سال گذشته را نیز 42 ميليمتر اعلام كرد و افزود: متوسط بارش های این ماه در دوره درازمدت 9/39 ميليمتر بوده است.
به گفته مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران، حجم بارش هاي اسفندماه 90 در حالي 21 ميليمتر گزارش شده كه متوسط بارش های این ماه در دوره درازمدت 6/37 ميليمتر بوده است.
وي همچنين حجم بارش هاي فروردين ماه 91 را 26 ميليمتر اعلام كرد و اظهار داشت: متوسط بارش های این ماه در دوره درازمدت 3/33 ميليمتر بوده است.


  • خبرنگار: fallah
  • منتشر کننده: fallah