بخش برق
1395/03/17 16:13:26
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی اعلام کرد؛
افزایش 4.5 درصدی مصرف انرژی برق در استان آذربایجان‌غربی
در میان مشترکین برق استان آذربایجان غربی بیشترین سهم مصرف در بخش خانگی و کمترین سهم مصرف در بخش تجاری است.
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی اعلام کرد مصرف انرژی برق در استان در سال 94 نسبت به سال پیش از آن 4.5 درصد افزایش یافته است.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، مصرف انرژی سال 93 و 94 از سوی گروه مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی مورد تحلیل کارشناسی قرار گرفت و بر این اساس مجموع فروش انرژی در سال 94 به همه گروه‌های مشترکان به عدد 4502 میلیون کیلووات ساعت رسید که این میزان نسبت به سال 93 با فروش انرژی به‌مقدار 4309 میلیون کیلووات ساعت حدود 4.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.
جدول فروش انرژی شرکت نشان از سهم 40.5 درصد در بخش خانگی و 23.8 درصد در بخش کشاورزی و 16.2 درصد در بخش صنعتی و 8.5 درصد در بخش عمومی و 8.1 درصد در بخش تجاری و سایر مصارف 2.8 درصد در بخش روشنایی معابر را دارد، بنابراین در میان مشترکین برق شرکت بیشترین سهم مصرف در بخش خانگی و کمترین سهم مصرف در بخش تجاری است.
با مقایسه انرژی مصرفی سال 93 و سال 94 مشخص می‌شود که در بخش خانگی 1.9 درصد، در بخش عمومی نیم درصد، در بخش کشاورزی سه دهم درصد و در بخش تجاری و سایر مصارف نیم درصد افزایش مصرف در سال 94 نسبت به سال 93 اتفاق افتاده است، این در شرایطی است که در بخش تعرفه صنعتی 2.6 درصد کاهش مصرف انرژی در سال 94 نسبت به سال 93 شاهد هستیم.
همچنین در نتیجه فعالیت‌های کاهش تلفات وکنترل مصارف روشنایی معابر در دوساال گذشته، کاهش حداقل یک درصد مصرف روشنایی معابر در سال 94 نسبت به سال 93 مشاهده می‌شود.
بررسی آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد در میان مشترکین صنعت برق، صنایع استان در سال گذشته روند نزولی مصرف را تجربه کردند. بر این اساس در سطح کشور مصرف این گروه از مشترکان از 33.8 درصد در سال 93 به 32 درصد در سال 94 کاهش پیدا کرد که نشان از کاهش سهم مصرف برق در میان گروه تولیدکنندگان دارد، در واقع حتی پس از توافق نامه برجام نیز جهشی در مصرف انرژی صنایع مشاهده نمی‌شود.


 
  • خبرنگار: کبری جوادی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد