بخش برق
1391/03/24 04:55:00
از ابتدای امسال تاکنون؛
صادرات برق ایران حدود 47 درصد افزایش یافت
جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری تاکنون دوهزار و 6/438 گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده است که این میزان 9/46 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می دهد.

صادرات برق ایران به کشورهای همسایه از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 47 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری تاکنون دوهزار و 6/438 گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده است که این میزان 9/46 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می دهد.
ایران در مدت مشابه سال گذشته یکهزار و 660 گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده بود.
با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، مصرف برق در کشور کاهش یافته و این امر زمینه مناسبی را برای افزایش صادرات برق به کشورهای همسایه فراهم کرده است.
جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، نخجوان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می کند.


  • خبرنگار: fallah
  • منتشر کننده: fallah