بخش برق
1391/03/24 00:18:00
دیروز در مقایسه با روز مشابه پارسال؛
مصرف برق صنایع کشور افزایش یافت
روز سه شنبه میزان برق تولیدی صنایع کشور 749 مگاوات و میزان دریافت برق دو هزار و 338 مگاوات بوده است.

مصرف برق صنایع کشور روز گذشته (سه شنبه 23  خردادماه 91) در مقایسه با روز مشابه پارسال 149 مگاوات افزایش یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، دیروز مصرف برق صنایع کشور در زمان پیک سه هزار و 87 مگاوات به ثبت رسید.
همچنین مصرف برق صنایع کشور دیروز در مقایسه با روز پیش از آن (دوشنبه 22 خرداد ماه) 165 مگاوات افزایش یافته است.
روز سه شنبه میزان برق تولیدی صنایع کشور 749 مگاوات و میزان دریافت برق دو هزار و 338 مگاوات بوده است.
مصرف برق صنایع کشور در زمان پیک روز مشابه پارسال دو هزار و 938  مگاوات به ثبت رسیده بود.

  • خبرنگار: لیلا جدیدی
  • منتشر کننده: fallah