بخش آب
1391/10/11 11:10:00
مسئول فناوری مرکز تحقیقات و ارتباط با صنعت شرکت آب و فاضلاب کشور اعلام کرد:
حمایت از پروژه های علمی و تحقیقاتی صنعت آب و فاضلاب
اگر پروژه ها و طرح های علمی و تحقیقاتی دانشجویان و بخش خصوصی براساس اولویت بندی های شرکت آب و فاضلاب باشد، مرکز تحقیقات و ارتباط از طرح ها حمایت می کند.

مسئول فناوری مرکز تحقیقات و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: این مرکز از طرح ها و پروژه های علمی و تحقیقاتی دانشجویان و بخش خصوصی در ارتباط با صنعت آب و فاضلاب حمایت می کند.
"فرشاد فرهادی" امروز (دوشنبه) در جریان چهارمین و آخرین روز هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب، در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، افزود: اگر پروژه ها و طرح های علمی و تحقیقاتی دانشجویان و بخش خصوصی براساس اولویت بندی های شرکت آب و فاضلاب باشد، مرکز تحقیقات و ارتباط از طرح ها حمایت می کند.
وی درخصوص پیشینه کار مرکز تحقیقات و ارتباط صنعت اظهار داشت: این مرکز یکی از مراکز زیر مجموعه شرکت آب و فاضلاب کشور است که فناوری های نوین را در سطح بین المللی رصد کرده و آنها را متناسب با شرایط بومی و قابلیت های استفاده به شرکت های آب و فاضلاب ارایه می کند.
وی با بیان اینکه دو درصد از بودجه های عمرانی صرف کارهای تحقیقاتی می شود، گفت: اولویت بندی طرح های تحقیقاتی در سطح شرکت های آب و فاضلاب صورت گرفته و متناسب با هر شرکتی طرح های تحقیقاتی تایید و ابلاغ می شود.
وی اولویت بندی طرح ها را در سه سطح وزارت نیرو، شرکت های مادر تخصصی و خود شرکت ها عنوان کرد و گفت: با استفاده از بودجه تحقیقاتی شرکت های استانی، از محققان و مخترعان حمایت می شود.
وی در توضیح روال انجام کار گفت: بخش خصوصی طرح را به مرکز تحقیقات و ارتباط با صنعت شرکت آب و فاضلاب کشور ارایه کرده و پس از تایید طرح توسط این مرکز، برای اجرا به شرکت های آب و فاضلاب معرفی می شود.
فرهادی محققان را در سه گروه متخصصان داخلی صنعت، شرکت های تحقیقاتی و نهادهای دانشگاهی تقسیم کرد و گفت: اگر طرح های مطرح شده بر اساس اولویت بندی های شرکت آب و فاضلاب کشور باشد، مرکز تحقیقات و ارتباط از آنها حمایت خواهد کرد.
وی بودجه بسیار محدود و عدم اطلاع کافی محققان از اولویت بندی های طرح ها را از جمله چالش ها و مشکلات این مرکز عنوان کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته 45 تا 50 درصد هزینه سودآوری شرکت صرف تحقیقات می شود اما در صنعت ما این میزان تنها دو درصد از بودجه های عمرانی است.
وی تصریح کرد: اولویت بندی های تحقیقاتی مورد نیاز شرکت های آب و فاضلاب در پایگاه اینترنتی وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور وجود دارد و از دانشجویان و محققان درخواست می شود با مطالعه این اولویت بندی ها، طرح های خود را در راستای اهداف و اولویت بندی ها ارایه دهند.
وی در پایان پیشنهاد کرد تا بودجه های تحقیقاتی استانی تجمیع شده و چند پروژه کلان در سطح ملی انجام شود.
هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب که از هشتم دی ماه جاری فعالیت خود را با حضور 268 شرکت داخلی و خارجی در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز کرده است، پس از چهار روز امروز (دوشنبه) به کار خود پایان می دهد.

  • خبرنگار: fallah
  • منتشر کننده: fallah