بخش آب
1390/12/17 09:51:24
از ابتداي سال آبي جاري تاكنون به ثبت رسيد؛
افزايش 53 درصدي حجم آب موجود در مخازن سدهاي تهران
حجم آب ورودي به سدهاي تهران از ابتداي سال آبي جاری (اول مهرماه 90) تاکنون 556 ميليون مترمكعب ثبت شده است كه در مقايسه با زمان مشابه پارسال 103 درصد بيشتر است.
 حجم کنونی آب موجود در مخازن سدهای تامین کننده آب تهران با 53 درصد افزايش در مقایسه با زمان مشابه پارسال به 652 میلیون مترمکعب رسیده است. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو، حجم آب موجود مخازن سدهای تهران در ابتدای هفته جاری به 652 میلیون مترمکعب رسید که در مقایسه با زمان مشابه پارسال معادل 53 درصد افزايش یافته است. 
بر اساس این گزارش، حجم آب ورودي به سدهاي تهران از ابتداي سال آبي جاری (اول مهرماه 90) تاکنون 556 ميليون مترمكعب ثبت شده است كه در مقايسه با زمان مشابه پارسال 103 درصد بيشتر است. 
بر اين اساس، حجم آب ورودي به سدهاي تهران در زمان مشابه سال آبي گذشته، 273 ميليون مترمكعب بوده است. 
بر اساس اين گزارش، حجم آب موجود در مخزن سد کرج در ابتدای هفته جاری به 155 میلیون مترمکعب رسید که این میزان در مقایسه با زمان مشابه پارسال 79 درصد افزایش نشان می دهد. 
همچنین حجم آب ورودی به تمام سدهای تهران در مقایسه با سال آبی گذشته افزايش داشته است. 
بر اساس این گزارش، حجم آب ورودی به سدهای لار، طالقان، ماملو، کرج و لتیان در مقايسه با زمان مشابه پارسال به ترتیب 18، 158، 267، 122 و 92 درصد افزايش نشان می دهد. 
سدهای تامین کننده آب تهران شامل لار، طالقان، ماملو، کرج و لتیان است که حجم آب موجود در مخازن آنها هم اکنون به ترتیب 26، 349، 54، 155 و 66 میلیون مترمکعب است.
  • خبرنگار: fallah
  • منتشر کننده: fallah