بخش آب
1391/03/10 12:59:00
سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو خبر داد:
رشد 18 درصدي بودجه بخش آب كشور در سال 91
در تبصره ها و مفاد قانون بودجه سال 91، امکانات مناسبی برای تکمیل طرح های نیمه تمام ازجمله فروش اوراق مشارکت دیده شده است و مدیریت آب کشور قصد دارد با بکارگیری تمام مولفه های برنامه و بودجه در سال 91 به اتمام طرح های نیمه تمام و اجرای وظایف قانونی خود بپردازد.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو از رشد 18 درصدي بودجه بخش آب و آبفاي كشور در سال 91 خبر داد.
مهندس "عليرضا دايمي" امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، با اعلام بودجه بيش از 54 هزار ميليارد ريالي بخش آب و آبفای كشور در سال جاری، گفت: اين بودجه در سال 90، بيش از 45 هزار ميليارد ريال بوده است كه از افزايش 18 درصدي بودجه بخش آب كشور در سال جاري خبر مي دهد.
وي ميزان دقيق بودجه بخش آب و آبفاي كشور در سال 91 را 54 هزار ميليارد و 319 ميليون و 772 هزار ريال اعلام كرد و گفت: بودجه بخش آب كشور در سال 90، حدود 45 هزار ميليارد و 958 ميليون ريال بوده است.
سرپرست معاونت آب و آبفا بودجه فصل آب كشور در سال 91 را 39 هزار ميليارد و 302 ميليون و 49 هزار ريال عنوان كرد و گفت: اين ميزان از رشد 17 درصدي بودجه فصل آب كشور در سال جاري خبر مي دهد. وي با بیان اينكه برنامه تامين و عرضه آب با 148 برنامه، با رشد 30 درصدي درمقايسه با سال گذشته مواجه شده است، گفت: بودجه برنامه تامين و عرضه آب در سال 91، به 9 هزار ميليارد و 780 ميليون و 823 هزار ريال رسيده است.
دايمي تصريح كرد: بودجه شبكه آبياري و زهكشي، برنامه آبرساني و برنامه مهندسي رودخانه ها و سواحل نيز به ترتيب سه، 35 و چهار درصد رشد داشته اند.
وي ميزان بودجه سال 91 برای اجرای طرح های شبكه آبياري و زهكشي را هشت هزار ميليارد و 166 ميليون و 301 هزار ريال و برنامه آبرساني را 10 هزار ميليارد و 606 ميليون و 787 هزار ريال عنوان كرد.
سرپرست معاونت آب و آبفا اظهار داشت: بودجه برنامه مقاوم سازي سامانه ها، فصل انرژي و برنامه برق آبي نيز به ترتيب 38، 16 و 18 درصد رشد داشته اند.
دايمي درخصوص بودجه فصل عمران، برنامه سامانه هاي پساب و فاضلاب و برنامه آب شهري و روستايي گفت: بودجه اين سه فصل نيز در سال 91، به ترتيب با پنج، چهار و 46 درصد افزايش مواجه شده است. 
وی خاطرنشان کرد: در تبصره ها و مفاد قانون بودجه سال 91، امکانات مناسبی برای تکمیل طرح های نیمه تمام ازجمله فروش اوراق مشارکت دیده شده است و مدیریت آب کشور قصد دارد با بکارگیری تمام مولفه های برنامه و بودجه در سال 91 به اتمام طرح های نیمه تمام و اجرای وظایف قانونی خود بپردازد.

  • خبرنگار: fallah
  • منتشر کننده: fallah