بخش آب
1391/03/09 11:47:00
در پایان نخستين هفته خردادماه 91؛
ذخیره آب سدهای کشور به بیش از 52 درصد رسید
در زمان كنوني حجم كل ظرفيت مخازن كشور، 8/46 ميليارد مترمكعب است.

ذخیره آب موجود در مخازن سدهای کشور در پایان نخستين هفته خردادماه 91 به بیش از 52 درصد رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع رساني وزارت نیرو (پاون)، بررسی وضعیت سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 90) تاکنون نشان می دهد که حجم آب ورودی به سدهای کشور با افزايش 3/11 درصدی در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته به 27 میلیارد و 800 ميليون مترمکعب رسیده است.
این میزان در زمان مشابه سال آبی گذشته 24 میلیارد و 980 ميليون مترمکعب گزارش شده بود.
براساس این گزارش، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در پایان هفته گذشته 24 میلیارد و 680 میلیون مترمکعب به ثبت رسید که در مقایسه با زمان مشابه پارسال نزدیک به يك ميليارد و 20 میلیون مترمکعب كاهش نشان می دهد.
این میزان در زمان مشابه پارسال 25 میلیارد و 700 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.
بر اساس اين گزارش، حجم آب موجود در مخازن سدهاي كشور در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته چهار درصد كاهش يافته است.
میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای مهرماه 90 تا پایان هفته گذشته 21 میلیارد و 870 میلیون مترمکعب گزارش شد که این میزان آب خروجی، در زمان مشابه پارسال 17 میلیارد و 350 میلیون مترمکعب بوده است.
بر اساس اين گزارش، حجم آب خروجي از سدهاي كشور در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته 26 درصد افزايش يافته است.
همچنین در زمان کنونی 7/52 درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پر شده است.
در زمان كنوني حجم كل ظرفيت مخازن كشور، 8/46 ميليارد مترمكعب است.

  • خبرنگار: fallah
  • منتشر کننده: fallah