بخش آب
1391/03/09 11:38:00
مدير مركز ملي مطالعات و تحقيقات باروري ابرها خبر داد:
افزايش 20 درصدي بارش در مناطق عملياتي باروري ابرها
براساس ارزيابي‌هاي انجام شده، ميزان افزايش بارش در استان فارس سه درصد، كرمان 9 درصد، زنجان 9 درصد و يزد 25 درصد تعيين شده است.

مدير مركز ملي مطالعات و تحقيقات باروري ابرها گفت: بارورسازي ابرها در سال آبي 90 – 89 بارش باران را در مناطق عملياتي 15 تا 20 درصد افزايش داد.
به گزارش پایگاه خبری اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، مهندس "مهدي جواديان‌ زاده" اظهار داشت: با اجراي طرح باروري ابرها در سال آبي 90 – 89، متوسط افزايش باران در شهرهاي مختلف كشور 15 تا 20 درصد برآورد شده است.
وي افزود:‌ براساس ارزيابي‌هاي انجام شده، ميزان افزايش بارش در استان فارس سه درصد، كرمان 9 درصد، زنجان 9 درصد و يزد 25 درصد تعيين شده است.
وی درخصوص قيمت تمام شده آب استحصالي براي هر مترمكعب از طريق باروري ابرها، بيان كرد: برآورد قيمت هر مترمكعب آب استحصالي از طريق بارورسازي ابرها در سال آبي 90 – 89 نشان دهنده به صرفه تر بودن اجراي اين روش در مقایسه با ساير روش‌هاي موجود است.
وي با اشاره به مجموع پروازهاي انجام شده در سال آبي گذشته، گفت:‌ در سال 89، تعداد 60 سورتي پرواز و در سال 90 تعداد 10 سورتي پرواز براي عمليات باروری ابرها انجام شد كه براين اساس در پايان سال آبي 90 – 89 تعداد 70 پرواز عملياتي براي بارورسازي ابرها در استان‌هاي یادشده صورت گرفته است.

  • خبرنگار: fallah
  • منتشر کننده: fallah