بخش آب
1391/03/06 11:15:00
از ابتداي سال آبي جاري تاکنون به ثبت رسيد؛
افزايش 26 درصدی وسعت پوشش برفی كشور
حجم آب معادل برف از ابتداي مهرماه سال آبی جاري تاكنون به 42 ميليون مترمكعب رسيده است كه در مقايسه با سال آبي گذشته از افزايش 69 درصدي خبر مي دهد.

وسعت پوشش برفی كشور در پایان چهارمين هفته از ارديبهشت ماه امسال در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته 26 درصد افزايش يافته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رساني وزارت نیرو (پاون)، شركت مدیریت منابع آب ایران وسعت پوشش برفی كشور را تا پایان آخرين هفته ارديبهشت ماه امسال پنج هزار و 285 كيلومتر مربع اعلام كرد در حالی که مساحت پوشش برف كشور در زمان مشابه سال گذشته، چهار هزار و 179 كيلومتر مربع بوده است.
بر اساس اين گزارش، وسعت پوشش برفی كشور از ابتداي سال آبي جاري تاكنون در مقايسه با دوره مشابه سال آبي گذشته، 26 درصد افزايش يافته است.
همچنين شركت مديريت منابع آب ايران متوسط ارتفاع آب معادل برف كشور را در این مدت هشت ميليمتر اعلام کرده است كه از افزايش 33 درصدي در مقايسه با دوره مشابه سال آبی گذشته خبر مي دهد.
متوسط ارتفاع آب معادل برف كشور در مدت مشابه سال آبي گذشته، شش ميليمتر گزارش شده بود.
همچنين حجم آب معادل برف از ابتداي مهرماه سال آبی جاري تاكنون به 42 ميليون مترمكعب رسيده است كه در مقايسه با سال آبي گذشته از افزايش 69 درصدي خبر مي دهد.
بر اساس اين گزارش، حجم آب معادل برف كشور در مدت مشابه سال آبي گذشته، 25 ميليون مترمكعب گزارش شده بود.


  • خبرنگار: fallah
  • منتشر کننده: fallah