بخش آب و فاضلاب
1391/08/16 13:27:00
هيات وزيران تصویب کرد؛
ادغام شركت هاي آب و فاضلاب روستايي در شركت هاي آب و فاضلاب شهري
دارايي ها و تعهدهای 30 شركت آب و فاضلاب روستايي به جز حقوق صاحبان سهام به روش و قيمتي كه هيات واگذاري تعيين مي كند، به شركت هاي آب و فاضلاب شهري منتقل مي شود.

با تصويب هيات وزيران، شركت هاي آب و فاضلاب روستايي در شركت هاي آب و فاضلاب شهري ادغام مي شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، هيات وزيران به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نيرو و امور اقتصاد و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، تصويب كرد: به استناد بند "د" ماده (19) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، شركت هاي آب و فاضلاب روستايي در شركت هاي آب و فاضلاب شهري ادغام شود.
همچنين دارايي ها و تعهدهای 30 شركت آب و فاضلاب روستايي به جز حقوق صاحبان سهام به روش و قيمتي كه هيات واگذاري تعيين مي كند، به شركت هاي آب و فاضلاب شهري منتقل مي شود.
بر اساس اين گزارش، سازمان خصوصي سازي مكلف است پس از اقدام های ياد شده در اجراي قانون مذکور، نسبت به واگذاري سهام دولت در شركت هاي آب و فاضلاب شهري اقدام كند.
 

  • خبرنگار: غزاله نایینیان
  • منتشر کننده: fallah