بخش آب و فاضلاب
1390/12/15 11:59:41
مديركل دفتر بهبود بهره برداري و اقتصاد آب و آبفا وزارت نیرو خبر داد:
کاهش 5/1 متر مکعبی مصرف آب در بخش خانگی
متوسط مصرف ماهانه هر مشترك از 17.5 مترمكعب در سال گذشته به 16 مترمكعب در سال 1390 جاری رسيده است.
مديركل دفتر بهبود بهره برداري و اقتصاد آب و آبفای وزارت نیرو از کاهش 5/1 مترمكعبي مصرف آب در بخش خانگي در اثر اجراي مديريت و اصلاح الگوي مصرف خبر داد.
مهندس "محمدرضا شمسايي" امروز (يكشنبه) در گفت و گو با پايگاه خبري وزارت نيرو، با تشريح جزئيات اجراي مديريت و اصلاح الگوي مصرف در بخش آب كشور در سال جهاد اقتصادي، درخصوص نتايج نهايي اقدام های اصلاح الگوي مصرف در كاهش متوسط مصرف ماهانه خانگي مشتركان، گفت: متوسط مصرف ماهانه هر مشترك از 17.5 مترمكعب در سال گذشته به 16 مترمكعب در سال 1390 جاری رسيده است.
شمسايي اظهار داشت: متوسط مصرف ماهانه مشتركان بخش های مختلف نیز به ازاي هر مشترك از 20.6 مترمكعب در سال گذشته به 17.5 مترمكعب در سال 1390 جاری رسيده است. 
وی همچنین از كاهش حدود 36 میلیون مترمکعبی حجم آب بدون درآمد كشور در سال گذشته در مقایسه با سال 1388 خبر داد و گفت: اين ميزان معادل 20 درصد از كل حجم مخزن سد كرج و يا معادل آبدهي 48 حلقه چاه با دبي پيوسته 30 ليتر در ثانيه است.
وي با بيان اينكه ايران در زمره كشورهاي كم آب قرار دارد، گفت: به جهت محدوديت توسعه منابع آب در سال هاي اخير، موضوع مديريت و اصلاح الگوي مصرف آب به ‌عنوان دغدغه و تفكر اساسي مسئولين نظام مورد توجه است.
به گفته وي، به دليل اهميت صرفه جويي در مصرف آب، اين امر در سياست هاي بالادستي مرتبط نيز ديده شده است.
شمسايي تامين آب مورد نياز اقشار مختلف با رعايت رفاه، سلامت و ويژگي هاي لازم در تمام مناطق، اصلاح رفتار فرهنگي مشتركان در مصرف آب، پايداري زيست محيطي و حفاظت از منابع آب و افزايش و ارتقاي بهره وري و ارزش اقتصادي آب در بخش هاي مختلف مصرف را از اهداف مهم مديريت و اصلاح الگوي مصرف عنوان كرد. 
وي همچنين از بهره مندي از سرمايه هاي بخش خصوصي در بهره برداري و توسعه تأسيسات آبي، جبران كسري و تعادل بخشي منابع آب هاي زيرزميني و سطحي، كاهش هزينه‌هاي انرژي مصرفی در تأسیسات آبي و پاسخ به تقاضاها و نیازهای جدید بدون نياز به هزينه‌هاي سرمایه گذاري براي تامين منابع جديد، به عنوان ديگر اهداف مهم مديريت و اصلاح الگوي مصرف ياد كرد.
مديركل دفتر بهبود بهره برداري و اقتصاد آب و آبفا، رسيدن به الگوي مصرف صحيح با رويكرد واقعي کردن قيمت آب، كاهش هزينه‌هاي تامين، انتقال، تصفيه، ذخيره و توزيع آب، كاهش مصرف با بكارگيري تجهيزات نوين بهينه ساز و كاهنده مصرف ساخت داخل و افزايش درآمد شركت‌ها و رسيدن به شرايط مطلوب بنگاه داري اقتصادي را ديگر اهداف مهم مديريت و اصلاح الگوي مصرف عنوان كرد.

  • خبرنگار: fallah
  • منتشر کننده: fallah