بخش آب
1391/03/02 18:15:00
در نشست شوراي عالي آب مصوب شد؛
الزام بهره برداران از منابع زيرزميني به نصب كنتور روي چاه هاي آب
تقويت بخش خصوصي در احداث نيروگاه‌هاي برق آبي و توليد برق پاك توسط اين نيروگاه ها از ديگر مواردي بود كه پس از بحث و بررسي درباره آن در اين نشست، مقرر شد پيرو اجراي اين مصوبه، مبلغ حاصل از صرفه‌جويي در كاهش مصرف سوخت در حوزه توليد برق، پس از بررسي و تاييد در نشست های سازمان هدفمندي يارانه‌ها، براي توسعه و تكميل نيروگاه هاي برق آبي به وزارت نيرو اختصاص يابد.

براساس تصويب شوراي عالي آب، ارایه خدمات به بهره برداران از منابع آب هاي زيرزميني منوط به نصب لوازم اندازه گيري و كنتور بر چاه هاي آب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، نشست شوراي عالي آب ظهر امروز (سه شنبه) به رياست دكتر "محمود احمدي نژاد"  برگزار شد و در اين نشست، اولويت اجراي طرح‌هاي آبخيزداري و تغذيه مصنوعي به منظور كاهش افت سطح آب هاي زيرزميني مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر شد اعتباري افزون بر شش هزار و 500 ميليارد ریال در سال 91 براي اجراي اين طرح ها از سوي شوراي عالي آب و با ابلاغ رييس جمهوری اختصاص يابد.
همچنين مصوب شد به منظور بهبود بهره‌برداري از آب هاي زيرزميني، با مديريت استانداران و همكاري تمامي دستگاه‌هاي مرتبط در مدت شش ماه همه چاه هاي فعال كشور با هزينه مالكان به كنتور و لوازم اندازه گيري مصرف آب تجهيز شوند.
شوراي عالي آب با توجه به خشكسالي و كاهش تراز آب هاي زيرزميني، ارایه خدمات به مصرف‌كنندگان آب‌هاي زيرزميني را صرفا منوط به نصب لوازم اندازه‌گيري مصرف آب كرد.
تقويت بخش خصوصي در احداث نيروگاه‌هاي برق آبي و توليد برق پاك توسط اين نيروگاه ها از ديگر مواردي بود كه پس از بحث و بررسي درباره آن در اين نشست، مقرر شد پيرو اجراي اين مصوبه، مبلغ حاصل از صرفه‌جويي در كاهش مصرف سوخت در حوزه توليد برق، پس از بررسي و تاييد در نشست های سازمان هدفمندي يارانه‌ها، براي توسعه و تكميل نيروگاه هاي برق آبي به وزارت نيرو اختصاص يابد.
بررسي آخرين وضعيت بارندگي‌هاي كشور در سال آبي 91 - 90 از ديگر موارد مطرح در اين نشست بود.
براساس آمارهاي ارایه شده در خصوص ميزان متوسط بارندگي در مقایسه با متوسط درازمدت آن و متوسط روان‌آب هاي جاري در سال 90 و 91 نسبت به متوسط درازمدت آن، وزارت نيرو موظف شد با مشاركت مردم ميزان مصرف آب در فصل تابستان را كنترل کند.
گزارش اقدام های انجام شده در خصوص حفاظت و احياي درياچه اروميه از ديگر موارد مطرح در اين نشست بود و براساس آن شوراي عالي آب مصوب كرد، فعاليت‌هاي مربوط به اين موضوع شامل باروري ابرها، لايروبي رودخانه‌ها، جلوگيري از برداشت بي‌رويه آب از مسيرهاي آبريز درياچه و انتقال آب از رودخانه‌هاي مجاور با مديريت استانداران با جديت بيشتري پيگيري شود.

  • خبرنگار: fallah
  • منتشر کننده: fallah