بخش آب
1391/03/02 01:29:00
تا پایان هفته گذشته؛
موجودی آب سدهای کشور به حدود 53 درصد رسید
حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در پایان هفته گذشته 24 میلیارد و 670 میلیون مترمکعب به ثبت رسید که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته نزدیک به 900 میلیون مترمکعب كاهش نشان می دهد.

موجودی آب مخازن سدهای کشور تا پایان هفته گذشته به حدود 53 درصد رسیده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی 46 میلیارد و 800 میلیون مترمکعب اعلام شده که 7/52 درصد آن از آب پر شده است.
حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در پایان هفته گذشته 24 میلیارد و 670 میلیون مترمکعب به ثبت رسید که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته نزدیک به 900 میلیون مترمکعب كاهش نشان می دهد.
این میزان در زمان مشابه سال آبی گذشته 25 میلیارد و 57 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.
بر اساس اين گزارش، حجم آب موجود در مخازن سدهاي كشور در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته، 5/3 درصد كاهش يافته است. 
حجم آب ورودي به مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته نزديك به 13 درصد افزایش یافت.
حجم آب ورودي به مخازن سدهای کشور در دوره مورد بررسی سال آبی جاری با افزایش 8/12 درصدي در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته به 27 میلیارد و 90 میلیون مترمکعب رسیده است.
این میزان در زمان مشابه پارسال 24 میلیارد و 20 میلیون مترمکعب گزارش شده بود. 
حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای مهرماه 90 تا پایان هفته گذشته 21 میلیارد و 140 میلیون مترمکعب گزارش شد که میزان آب خروجی در زمان مشابه پارسال 16 میلیارد و 490 ميليون مترمکعب بوده است. 
این میزان از افزايش 2/28 درصدی آب های خروجی از سدهای کشور خبر می دهد.


  • خبرنگار: fallah
  • منتشر کننده: fallah