بخش آب و فاضلاب
1391/08/07 17:23:00
با اجراي شبكه فاضلاب ایذه تحقق می یابد؛
حذف ورود فاضلاب به تالاب بین المللی میانگران
طرح جامع فاضلاب ایذه با هدف جمع آوري، انتقال و دفع بهداشتي و استاندارد فاضلاب، بهبود سطح بهداشت و پيشگيري از آلودگي هاي زيست محيطي و همچنين حذف ورود فاضلاب به تالاب بين المللي ميانگران ايذه، امکان بهره مندی 235 هزار نفر را در افق 1415 از شبكه مدرن و استاندارد دفع فاضلاب فراهم می کند.

با اجرای شبکه فاضلاب ایذه، ورود فاضلاب به تالاب بین المللی میانگران در خوزستان حذف می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، صبح امروز (یکشنبه) کلنگ شبکه فاضلاب شهر ایذه از محل اوراق مشارکت با برگزاری آیینی به زمین زده شد.
در این آیین، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان طرح شبکه فاضلاب ایذه را بزرگترین طرح زیست محیطی این شهرستان عنوان کرد و اظهار داشت: اجرای این طرح اثبات توانمندی استان خوزستان در انجام پروژه های بزرگ خواهد بود.
"محمدعلي صنيعي نژاد" در خصوص جزیيات اين طرح گفت: در این پروژه بیش از 250 کیلومتر خطوط شبکه و انشعاب های فرعی به مرحله اجرا درمي آيد.
وی افزود: این پروژه با اعتباری افزون بر 360 میلیارد ریال از محل اعتبار مشاركت هاي مردمي (اوراق مشاركت) در مدت 24 ماه اجرا می شود.
وی اظهار داشت: طرح جامع فاضلاب ایذه با هدف جمع آوري، انتقال و دفع بهداشتي و استاندارد فاضلاب، بهبود سطح بهداشت و پيشگيري از آلودگي هاي زيست محيطي و همچنين حذف ورود فاضلاب به تالاب بين المللي ميانگران ايذه، امکان بهره مندی 235 هزار نفر را در افق 1415 از شبكه مدرن و استاندارد دفع فاضلاب فراهم می کند.
صنيعي نژاد اعتبار 600 میلیارد ریالی اختصاص یافته از طریق اوراق مشارکت به شهر ایذه را 40 برابر اعتبار بخش فاضلاب این شهرستان طی سال های گذشته عنوان کرد و افزود: اين اتفاق نشان از نگاه ويژه دولت به حل مشكل فاضلاب مردم خوزستان دارد.
وی با بیان اينكه اين طرح مناطق وسيعي از شهر را شامل مي شود، از ساكنان اين مناطق درخواست کرد: با صعه صدر، شركت آبفا را تا پايان اجراي اين طرح همراهي کنند.  • خبرنگار: آمنه مهربان
  • منتشر کننده: fallah