بخش آب و فاضلاب
1391/07/16 16:09:00
با هدف پیشگیری از بروز بیماری های فصلی اجرا می شود؛
تشدید كنترل ميكروبي و بهداشتي آب شرب خوزستان
به منظور پايداري كيفي آب آشاميدني در شرايط ويژه با توجه به آغاز پيك دوم وبا يا التور با آغاز فصل پاییز كه از جمله بيماري هاي بومي خوزستان است، اقدام های لازم در راستاي افزايش سطح بهداشت آب متناسب با استانداردهاي ملي و رهنمودهاي سازمان بهداشت جهاني صورت گرفته است.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان خوزستان از افزايش كنترل آزمايش های ميكروبي و بهداشتي آب شرب این استان همزمان با آغاز پيك دوم وبا در خوزستان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، "محمدعلی صنیعی نژاد" گفت: به منظور پايداري كيفي آب آشاميدني در شرايط ويژه با توجه به آغاز پيك دوم وبا يا التور با آغاز فصل پاییز كه از جمله بيماري هاي بومي خوزستان است، اقدام های لازم در راستاي افزايش سطح بهداشت آب متناسب با استانداردهاي ملي و رهنمودهاي سازمان بهداشت جهاني صورت گرفته است.
وي خاطرنشان كرد: برنامه ريزي نظام مند براي تهيه و تامين كلر و مشتقات آن و ساماندهي و توسعه ايستگاه هاي گندزدايي و ايمن سازي تاسيسات مرتبط به گونه اي انجام شد كه طي نيمه نخست امسال بيش از 88 دستگاه كلرزني گازي به طور دوتايي و ذخيره و 21 دستگاه كلرزني مايعي نصب و راه اندازي شده است.
رییس هیات مدیره شركت آبفاي خوزستان با بيان اينكه آزمايشگاه هاي ميكروبي خوزستان به منظور مقابله با بيماري هاي آب به ویژه وبا به تجهیزات و دستگاه هاي پيشرفته و خودکار بدون آلودگي محيطي به ويژه كدورت و هدايت الكتریكي آب تجهيز شده اند، گفت: در نیمه نخست امسال، 117 هزار و 503 مورد كلرزني انجام شده و اين در حالي است كه تعداد آزمون هاي ميكروبي خوزستان به سه هزار و 23 مورد مي رسد.

  • خبرنگار: آمنه مهربان
  • منتشر کننده: fallah