بخش آب
1391/07/09 11:26:00
شرکت آب منطقه ای استان تهران خبر داد:
ساخت پل اندازه گیری دبی بر روی رودخانه جاجرود
برآورد دبی رودخانه ها به ويژه در زمان سیلاب از ابزارهای مهم در زمينه آب و هواشناسی است و رودخانه جاجرود نيز از ایستگاه های مهم آب سنجی در خروجی دشت ورامین با پیک سیلاب 313 متر بر ثانیه است که احداث ایستگاه هيدرومتری، دسترسی به آمار دبی اين رودخانه را آسان می سازد.

رییس گروه مطالعات آب های سطحی شركت آب منطقه اي تهران از ساخت پل اندازه گيري دبي بر روي رودخانه جاجرود در محل ايستگاه شريف آباد خبر داد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، مهندس "فرهاد شمس زهرایی" گفت: به منظور اندازه گیری دبی رودخانه جاجرود در خروجی دشت ورامین در منطقه ورامین به چرمشهر و به دلیل تخریب ایستگاه پیشین و عدم دسترسی به آن، نیاز به احداث ایستگاه جدید هیدرومتری بود.
وی با اشاره به محل احداث ایستگاه که در محل تقاطع پل جاده و خروجی رودخانه جاجرود است، اظهار داشت: برآورد دبی رودخانه ها به ويژه در زمان سیلاب از ابزارهای مهم در زمينه آب و هواشناسی است و رودخانه جاجرود نيز از ایستگاه های مهم آب سنجی در خروجی دشت ورامین با پیک سیلاب 313 متر بر ثانیه است که احداث ایستگاه هيدرومتری، دسترسی به آمار دبی اين رودخانه را آسان می سازد.
وی تلاش هاي گروه مطالعات آب های سطحی و مساعدت اداره کل راه و ترابری استان تهران را در ساخت پل اندازه گيري دبي در تابستان سال جاری قابل توجه دانست و افزود: ساخت و نصب پل فلزی به منظور اندازه گیری دبی رودخانه به طول 75 متر و عرض 5/1 متر است و نصب اشل به ارتفاع پنج متر به منظور قرائت روزانه تغییر سطح آب رودخانه جاجرود، از ویژگی های این طرح است.
وی هزینه اجرای طرح را افزون بر 500 میلیون ریال و مدت اجراي آن را نيز سه ماه اعلام كرد و گفت: ‌اعتبار طرح از محل طرح تکمیل و تجهیز شبکه اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی تأمین شده است ضمن آنکه جابه جایی لیمینگراف و نصب آن در مسیر جریان رودخانه به منظور ثبت خودکار نوسان های سطح آب توسط این پل اندازه گيري، انجام می شود. 

  • خبرنگار: سپیده قوتی
  • منتشر کننده: fallah