بخش آب
1391/07/04 14:46:00
با پايان يافتن سال آبي 91-90؛
حجم آب موجود در سد زاينده رود نصف شد
حجم آب ورودي به مخزن سد زاينده رود در پايان سال آبي 91-90 به 2/884 میلیون مترمکعب رسید که این میزان در مقایسه با پايان سال آبی پيش از آن 90-89 شش درصد كمتر است.

حجم آب موجود در مخزن سد زاينده رود در استان اصفهان در پايان سال آبي 91-90، 57 درصد در مقایسه با سال آبی 90-89 كاهش یافته است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، حجم آب موجود در مخزن سد زاينده رود در پايان سال آبي 91-90 با 57 درصد كاهش در مقایسه با سال آبی پيش از آن به 192 میلیون مترمکعب رسیده است.
این میزان در سال آبی پيش از آن (90-89)، 444 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.
حجم آب ورودي به مخزن سد زاينده رود در سال آبي 91-90 به 2/884 میلیون مترمکعب رسید که این میزان در مقایسه با سال آبی پيش از آن 90-89 شش درصد كمتر است.
حجم آب ورودی به مخزن سد زاينده رود در سال آبی 90-89 افزون بر 2/943 میلیون مترمکعب ثبت شده بود.
همچنین در پايان سال آبي 91-90، تنها 15 درصد حجم مخزن سد زاينده رود از آب پر شده است.

  • خبرنگار: غزاله نایینیان
  • منتشر کننده: fallah