بخش آب
1391/07/04 16:12:00
در سال آبی 91 - 90 گزارش شد؛
افزایش حدود 33 درصدی بارش ها در استان زنجان
مجموع بارندگی های این استان در سال آبی 91 -90 در مقایسه با بارندگی های سال آبی پیش از آن، 8/32 درصد افزایش و در قیاس با دوره آماری درازمدت 5/13 درصد افزايش نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان گفت: حجم بارش های این استان در سال آبی تازه پایان یافته 91 - 90، حدود 33 درصد در مقایسه با سال آبی پیش از آن افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، مهندس "امیر حمیدنیا" اظهار داشت: براساس آمارهای ثبت شده در ایستگاه های منتخب شركت آب منطقه ای زنجان، مجموع بارندگی های این استان در سال آبی 91 -90 در مقایسه با بارندگی های سال آبی پیش از آن، 8/32 درصد افزایش و در قیاس با دوره آماری درازمدت 5/13 درصد افزايش نشان می دهد.
وی مجموع بارندگی سال آبی 91 - 90 را در محدوده استان 3/362 میلیمتر اعلام کرد و افزود: میزان بارندگی ها در سال آبي 90 - 89 به طور میانگین 8/272 ميليمتر بوده و این رقم براي متوسط آماری 1/319 ميليمتر ثبت شده است.

  • خبرنگار: احمدعلی غلام آزاد
  • منتشر کننده: fallah